Four specialist anaesthetists per 100 000 population needed

A minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population are required to achieve a reasonable standard of healthcare. Many countries currently do not achieve this number. This is stated in an article published in BMJ Global Health.

Low-income and middle-income countries should aim for a minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population. To achieve this density, the output of medical schools must increase and entry to anaesthesia training be incentivised.

Existing data show that currently 80 countries have fewer than this number.

Read the full article here

Fler rustades för att rädda liv 2018


Insatserna för bättre akut- och intensivvård i världen fortsatte 2018.

Life Support Foundation höll en kurs i vård av svårt sjuka barn och nyfödda och föreläste om ABC på en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania.

 I Malawi hölls workshops och utbildningar som stärkte kompetensen hos personalen på landets största sjukhus. För första gången besökte också två sjuksköterskor från Malawi Sverige.

Läs mer om vad vi gjort under året här:

Julbrev 2018 från Life Support Foundation

 

Varmt tack för ditt stöd under 2018!

God Jul och Gott Nytt År

 

Tim Baker, Lars Irestedt, Henrik Jörnvall,
Claes Frostell, Lott Törngren och Noomi Lind

 

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag

Ge ett gåvobevis i julklapp

 

Stärkt kompetens inom intensivvård genom retreat i Malawi

“Denna retreat har stärkt mig så att jag kan arbeta effektivt inom intensivvården.”
Det uttryckte en av de 25 deltagarna under två dagars workshop för sjukvårdspersonal i Malawi nu i november. I ett land med enorma utmaningar inom vården av svårt sjuka patienter var detta ett viktigt steg mot en förbättrad vård på det största sjukhuset.

En retreat med workshop för personalen på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi, hölls den 17-18 november. Arrangör var den arbetsgrupp som bildats 2016 för att förbättra våden vid avdelningen och finansiärer var Life Support Foundation och Blantyre-Oslo Surgery Programme.

På Queen Elizabeth finns i dagsläget 1000 sängplatser, varav endast 4 på intensivvårdsavdelningen. För vården där står sjuksköterskor och ACO:s (Anesthetic Clinical Officers) som saknar specialistutbildning inom intensivvård.

De 12 sjuksköterskorna, 6 läkarna och 6 ACO:s som deltog i retreaten som hölls i Game Haven utanför Blantyre, är direkt involverade i det dagliga arbetet med patienter på intensivvårdsavdelningen. Kvaliteten på vården påverkas bland annat av bristande resurser, arbetsmoral, motivation, teamwork och kommunikation.

Syftet med dagarna var att identifiera områden som behöver förbättras och ta fram konkreta planer för kvalitetsförbättringar på intensivvårdsavdelningen och sjukhuset i stort.

– Så mycket kan åstadkommas genom att fokusera på att förbättra rutinerna inom vården på avdelningen, säger Tim Baker, CEO på Life Support Foundation som medverkade.

Deltagarna tillfrågades före retreaten om sina förväntningar och till svaren hörde att se en förbättrad interaktion mellan personalen och konkreta förbättringar inom vården. Främst uttrycktes önskan att hitta lösningar för att säkerställa att det alltid finns fungerande utrustning på avdelningen, framför allt ventilatorer.

”Jag vill att retreaten ska förändra förhållningssättet till patientvård och att goda riktlinjer för vilka patienter som ska erbjudas vård, ska tas fram, skrev en ACO.

En läkare önskade att retreaten skulle förbättra kommunikationen och teamarbetet på intensivvårdsavdelningen.

En implementeringsplan togs fram för den dagliga vården och individer fördelade i tre grupper gjordes ansvariga för de olika delarna i den. Intensivvårdsavdelningens arbetsgrupp kommer att se över planen och samarbeta med de olika teamen för att förbättra vården.

I en utvärdering i slutet av retreaten gavs workshopen snittbetyget 9.0/10. Många uttryckte att de stärkts i sin kompetens och till kommentarerna hör:

”Alla viktiga ämnen som påverkar patientvården bearbetades under retreaten”

”Organisatörerna/ordförande och hela kommitteen var fantastiska ur alla synvinklar”

”Diskussioner och förslag hölls öppna för alla medlemmar. Detta kommer att göra implementeringsprocessen framgångsrik”.

– Vi som arbetat med retreaten är väldigt nöjda och tror att intensivvårdsavdelningen kommer att ta ett stort steg framåt och förbättras om de föreslagna åtgärderna implementeras framgångsrikt, säger Tim Baker.

New focus on essential emergency and critical care needed globally

Critical illness results in millions of deaths each year. Care for those with critical illness is often neglected due to a lack of prioritisation, co-ordination, and coverage of timely identification and basic life-saving treatments. To improve care, we propose a new focus on essential emergency and critical care (EECC)—care that all critically ill patients should receive in all hospitals in the world.

Article by Tim Baker, Carl Otto Schell, Martin Gerdin Wärnberg, Anna Hvarfner, Andreas Höög, Ulrika Baker and Markus Castegren published in the international clinical medical journal Critical Care. 

Essential emergency and critical care should be part of universal health coverage, is appropriate for all countries in the world, and is intended for patients irrespective of age, gender, underlying diagnosis, medical specialty, or location in the hospital. Essential emergency and critical care is pragmatic and low-cost and has the potential to improve care and substantially reduce preventable mortality.

Read the full article here

Lärare sökes till workshop i Malawi

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA SOM LÄRARE PÅ WORKSHOP I MALAWI?

Vi söker dig; anestesiolog eller IVA-ssk som vill vara med och delta som lärare i Workshop, ”Critical Care in Malawi”, i Blantyre, Malawi. Två lärare från Sverige kommer att utses av Life Support Foundations Styrelse och projektledaren Tim Baker som bor i Blantyre, och de kommer de att driva Workshop tillsammans med Malawiska läkare och sjuksköterskor.

Workshop äger rum v10 2019. En prel plan och schema bifogas. Vi vill gärna att du har en viss vana att föreläsa och erfarenhet av eller intresse för praktisk scenarioträning.

För att få åka som kurslärare har vi kravet att du som förberedelse deltagit på en orienteringsdag anordnad av LSF eller har tidigare varit aktiv inom något av Life Support Foundations aktiviteter.

Är du intresserad av att engagera dig ber vi dig maila oss max en A4 där du:

  1. Beskriver varför du vill åka med som lärare på vårens workshop
  2. Din position/utbildning, erfarenhet av utbildning och handledning, ev. erfarenhet från låginkomstland samt ev. genomgången orienteringdag.
  3. Vad du tror att du kan tillföra workshop och om du har några egna idéer om vad du vill göra.
  4. Hur skulle du vilja fortsätta ditt engagemang för Life Support Foundation i framtiden?

Vi tar gärna emot ditt intresse-mail senast den 9/11 till tim@lifesupportfoundation.org

Läs mer här:

Project plan – workshop Malawi

”Hälsovård är så mycket mer än utrustning och resurser”

I augusti arrangerade LSF för första gången ett utbyte mellan Malawi och Sverige. Thomson Mbewe och Raphael Kazidule studerade intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Till deras viktigaste lärdomar hör att hälsovård är mycket mer än utrustning och resurser.

 Sjuksköterskorna Thomson Mbewe and Raphael Kazidule tillbringade tid vid Neurologiska Intensivvårdsavdelningen (NIVA) och Centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA) på Karolinska, där de fick studera de olika aspekterna av daglig vård.

– Det var en fantastisk och unik möjlighet för oss. Vi fick ett mycket gott intryck av Sverige och av Karolinska. Personalen investerar tillräckligt med tid i förberedelse och kommunikation och det är i sig en utmärkt tillgång inom hälsovården, skriver de i sin rapport.

Även om de besökt ett sjukhus som hör till de världsledande inom avancerad medicinsk-teknisk utrustning, så är en av de viktigaste lärdomarna de tar med sig att mycket som görs inom den svenska vården varken kräver teknologi eller är dyrt. Bland annat har de på nära håll sett vikten av en god arbetsgemenskap och effektivt teamwork.

– Hälsovård är så mycket mer än utrustning och resurser. I centrum av allt är patienten som måste ha nytta av vården. Detta fick vi se på Karolinska. Skillnaderna mellan våra länder är inte svåra att överbrygga. Karolinska har uppvisat en villighet att samarbeta med Malawi och vi hoppas att denna relation kommer att utvecklas, säger de.

Under dagarna i Sverige besökte de också Nyköpings lasarett, där de bland annat fick insyn i sjukhusets system för att följa upp patienter.

Lott Törngren ny styrelsemedlem i Life Support Foundation

Life Support Foundation välkomnar en ny styrelsemedlem, Lott Törngren som arbetar på Folke Bernadotteakademin (myndigheten för fred, säkerhet och utveckling) som enhetshandläggare.

Lott har sina rötter i civilsamhället, med ideellt engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund och arbete för Unga Hörselskadade. Senare följde insatser som internationell handläggare inom KFUM med SIDA-finansierade samarbetsprojekt främst i Palestina men även Afrika och Östeuropa. Detta har gett många värdefulla erfarenheter, inte minst hur man söker projektmedel för olika typer av organisationer.

– Jag hoppas på att bidra till en god utveckling av Life Support Foundation, där positiva kvaliteter som engagemang, effektivitet och kompetens tas till vara och bidrar till meningsfull förändring och utveckling där den behövs som allra mest, säger Lott.

På fritiden smutsar hon helst ner sig i trädgården och keramikverkstan, eller sjunger i kör – intressen som hon i större eller mindre utsträckning delar med familjen bestående av man och två barn.

LSF-medarbetare föreläste i ABC på konferens i Tanzania

Undervisning om ABC livräddning var ett välkommet inslag under en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania, där mödradödligheten ännu är hög. På plats fanns LSF:s medarbetare Caroline Hedman, Gunilla Wihlke och Suzan Mbonde som även delade ut information och knöt värdefulla kontakter.

Cirka 1000 deltagare var samlade i Dodoma, Tanzania, i oktober då Tanzanian National Nurse Association höll konferens. Från Life Support Foundation i Sverige deltog Caroline Hedman, barnmorska och Gunilla Wihlke, narkossjuksköterska. På plats var också LSF:s lokala medarbetare Suzan Mbonde, narkossjuksköterska.

– Det var väldigt roligt att komma tillbaka och att få återse flera medarbetare, säger Caroline Hedman, som tidigare medverkat i flera av Life Support Foundations kurser inom ABC i Dar es Salaam.

Vetenskapliga föredrag hölls av sjuksköterskor i hela landet. Ett viktigt tema under konferensen var den höga mödra- och spädbarnsdödligheten i Tanzania. Nationell statistik som presenterades visar på en ökad mödradödlighet, där 556 av 100 000 mammor dör i samband med förlossning. Den vanligaste orsaken är blödning.

– Det uttrycktes en oro över de höga siffrorna och det rådde samstämmighet om att det är hög tid att ta tag i situationen, säger Caroline.

Många av dödsfallen skulle kunna undvikas genom de enkla metoder i ABC livräddning som Life Support Foundation lär ut på sina kurser.

Fyra kortare föredrag i ABC för barn och mödrar hölls och LSF hade även en monterplats där deltagarna kunde göra övningar i neonatal återupplivning på en docka. Checklistor och scheman över Vital Signs Detected Therapy, som LSF utarbetat, fanns också tillgängliga.

– Det fanns ett stort intresse för det vi berättade om och för oss som organisation. Många kom förbi och ville prata eller öva på dockan. Flera har också hört av sig i efterhand och vill ha fortsatt kontakt, berättar Caroline.

Under dagarna i Tanzania besökte Caroline och Gunilla flera sjukhus som Life Support Foundation har samarbete med.

– Känslan när vi gick runt var att sjukhusen genomfört många förbättringar. Bland annat har förlossningsavdelningen på Mwananyamala Hospital fått en egen operationssal, berättar Caroline.
– Däremot råder det fortfarande stora skillnader i landet. På många mindre sjukhus finns stora behov av både material och kunskap. På vissa kliniker finns inte ens återupplivningsmasker för nyfödda.

Förutom att medverka i olika kurser, engagerar sig Caroline och Gunilla i att samla in pengar till LSF. En informationskväll som de höll hos Odd Fellow-föreningen Tre Kronor i Kungsträdgården, ledde till en gåva på 30 000 kronor. Pengar som nu kommer väl till pass i arbetet för att rädda liv.

– Jag känner mig tagen av att inse att det finns så stora behov och att jag är bara en liten, liten kugge i det hela. Men när någon kommer fram och säger: ”Det här var bra, det här behövde jag få veta,” så känns det oerhört bra, avslutar Caroline.

Seminarium den 22 augusti med fokus på Malawi

 

Välkomna till seminarium i sensommaren, med anledning av studiebesök från Blantyre, Malawi. Vår grundare och CEO (Chief Executive Officer) Tim Baker arbetar för närvarande på Queen Elizabeth Central Hospital  i Blantyre, och har med stöd av LSF fått till ett 2- veckors studiebesök till Stockholm för två IVA- sjuksköterskor från sjukhuset där.

Lokal och tid:   Onsdag 22 aug kl 15.00 till ca 17, Torsten Gordh’s föreläsningssal, hus F2, Karolinska (Solna).

Program:       Kl 15.00  Introduktion av Tim Baker, något kort om Malawi. Därefter följer presentation av våra gäster Raphael Kazidule Kayambankadzanja och Thom Mbewe.

Kl 17.00  – 17.30 Mingel, förfriskningar

Varmt välkomna!

Styrelsen för Life Support Foundation;  Tim Baker, Claes Frostell, Lars Irestedt, Henrik Jörnvall

 

Uppsats visar på goda effekter av LSF:s utbytesprogram

Life Support Foundations utbytesprogram har lett till att ny kunskap används i arbetet för födande kvinnor och deras barn i Tanzania. Det visar en uppsats med titeln ”Omvårdnad av mödrar och barn inom obstetrik och anestesi i Dar es Salaam,” skriven av LSF:s medarbetare Caroline Hedman, barnmorska på BB Stockholm under våren.

Erfarenheter från ett utbyte i ett höginkomstland kan leda till ökad kunskap om och ge inspiration till förändrad omvårdnad i hemlandet. Genom att få se och uppleva hur vård bedrivs i ett annat land görs erfarenheter som påverkar synen på vården hemma. Det är slutsatsen i Caroline Hedmans examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad, vid Karolinska Institutet.

– Mitt intresse för globalt hälsoutbyte väcktes då jag började engagera mig i Life Support Foundation, berättar Caroline, som medverkat som lärare i flera kurser i akut omhändertagande inom obstetrisk anestesi, i Dar es Salaam, Tanzania.

Varje dag dör mer än 800 kvinnor i världen till följd av graviditet och förlossning. Det motsvarar två jumbojet som skulle krascha varje dag, konstaterar hon i uppsatsens inledning.

Särskilt hög är mödradödligheten i Afrika söder om Sahara. 2015 låg den i Tanzania på 398 döda kvinnor per 100 000 förlossningar och i Malawi 634 per 100 000 förlossningar. I Sverige var siffran 4/100 000 förlossningar samma år

Orsakerna till dödsfallen var bland annat blödning, infektion, oförmåga att hantera komplikationer vid förlossning, preeklampsi och osäkra aborter. För den födande kvinnan kan det vara en skillnad på liv och död om det finns tillgång till personal som är tränad i obstetrisk anestesi och omvårdnad av den allvarligt sjuka modern (WHO 2017).

Deltagarna i LSF:s kurser kan sedan söka ett utbytesprogram om två veckor i Stockholm. I en enkätstudie, där svarsfrekvensen låg på 40 procent, har Caroline samlat läkares, barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av den svenska vården genom utbytet och vad de implementerat i arbetet för födande kvinnor i Tanzania.

De beskrev den svenska omvårdnaden som professionell, engagerad och med ett gott teamarbete. Resultatet visade att deltagarna vid hemkomsten implementerat ny kunskap i sitt arbetssätt till förmån för den födande kvinnan och hennes barn. De använde checklistor, aortakompression samt neonatal återupplivning mer frekvent. De hade fått nya insikter i teamarbete och hur det påverkar vården.

– Flera upplevde att de fått inspiration av att uppleva vården i Sverige och att det var till nytta för arbetet i hemlandet. De önskade att möjligheten till utbyten skulle fortsätta, berättar Caroline Hedman.

Var med och rädda liv, bli månadsgivare idag!

Läs mer om utbytesprogrammet:

Utbytet gav Eva Shanga nycklar i arbetet för bättre intensivvård

Rustade för att rädda små barns liv genom utbyte