Utbytet gav Eva Shanga nycklar i arbetet för bättre intensivvård

Som den enda narkosläkaren på Temeke Regional Hospital i Tanzania har Eva Shanga ständig jour. Viljan att förbättra vården för svårt sjuka patienter driver henne och genom Life Support Foundations utbytesprogram har hon fått med sig viktiga nycklar hem efter två veckor i Sverige.

Efter intensiva dagar på Karolinska Universitetssjukhuset är Dr Eva Shanga fylld av nya intryck och idéer om vad hon som narkosläkare vill förbättra hemma i Temeke, Dar es Salaam. Hon har under två veckor gått bredvid svensk personal och sett och lärt av hur de arbetar. Hon delade också med sig av sina erfarenheter under ett seminarium arrangerat av Life Support Foundation.

– Det viktigaste jag tar med mig hem är att samarbete och kommunikation är nycklar till ett gott resultat, säger hon.

För fyra månader sedan tog Eva Shanga sin specialistexamen och hon är nu den första och enda narkosläkaren vid Temeke Regional Hospital, som betjänar flera miljoner invånare i landet. Hennes utbildning finansierades av Life Support Foundation och Educational Microloan and Scholarship Foundation, (EDUF).

– Min dotter Hellen var bara några dagar gammal när jag började min utbildning och jag måste åka hemifrån tidigt på morgonen och sedan skynda mig hem för att ta hand om henne på kvällen. Om jag inte haft en man som stöttat mig så hade jag nog inte klarat det, säger Eva.

Det var dramatiken när äldsta sonen Henry skulle födas, som fick Eva Shanga att inse det enorma behovet av narkosläkare och fatta beslutet att själv bli en. Ett akut kejsarsnitt behövdes men hon tvingades vänta i flera timmar innan en narkosläkare fanns på plats.

– Vad som helst hade kunnat hända mitt barn under denna tid säger hon.

Fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi och narkosvård vilket leder till miljontals dödsfall. Till de som är särskilt sårbara hör mammor och nyfödda.

I Temeke finns stora sociala och ekonomiska utmaningar. På regionsjukhuset sker 1150 förlossningar per månad, varav 207 med kejsarsnitt. Som den enda narkosläkaren måste Eva alltid vara beredd att rycka in när akuta situationer uppstår.

– Jag har telefonen på dygnet runt och får tre till fyra samtal på natten varje vecka såväl från mitt eget som från andra sjukhus. Ibland räcker det med att jag ger instruktioner per telefon, men ofta behöver jag åka in, berättar hon.

Nu senast fick hon ett samtal någon timme efter att hon kommit hem på kvällen om en mamma med havandeskapsförgiftning och andningsproblem.

– Det var långa bilköer och för att hinna in i tid åkte jag motorcykel. Jag kom inte tillbaka hem förrän vid tiotiden på kvällen.

På sjukhuset finns i dagsläget två operationssalar. Det finns bara en fungerande narkosapparat och det är även ont om annan teknisk utrustning som hjärtstartare.

– Det gäller det att kunna improvisera när exempelvis elektriciteten strejkar och utrustningen inte fungerar, säger Eva. Ibland känner jag mig väldigt ensam och överarbetad.

Det är hoppet om att kunna förbättra vården för svårt sjuka patienter som håller hennes mod uppe och hon berättar att det arbetet har börjat.

En tredje operationssal är på gång för förlossningar och hon hoppas få förstärkning framöver, då en kollega just nu är under specialistutbildning. På sjukhuset finns också sex narkossjuksköterskor.

Till de största utmaningarna under hennes första tid som specialist hör att få till ett bra samarbete – inte minst med kirurgen som är van vid att göra på sitt eget sätt.

Insikten om vikten av kommunikation och samarbete inom akut- och intensivvård har stärkts under dagarna i Sverige.

– Jag har också sett i praktiken hur viktigt det är med checklistor och time out, där man ser till att alla finns på plats och att allt stämmer innan man börjar. Det ska jag jobba mer med när jag kommer hem.

Det handlar mycket om att skapa insikt, framhåller Eva. Så länge personalen inte förstår behovet av att förändra rutinerna så vill de fortsätta på samma sätt som de är vana vid.

– Tidigare hade de ingen narkosläkare som kunde ge dem fakta, men nu kan jag förklara varför saker går fel och hur man bör göra istället.

Hon berättar att hon under sin utbildning lärt sig mycket i teorin, men att hon i Sverige, genom utbytet, har fått se hur det fungerar i praktiken, betyder mycket.

– Det gör att kunskapen fastnar mycket bättre.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Seminarium med Dr Eva Shanga på Karolinska

Narkosläkaren Eva Shanga, Tanzania, delar med sig av sina erfarenheter under ett seminarium den 16 april kl 15.30 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Dr Shanga besöker Sverige genom Life Support Foundations utbytesprogram. 

Eva Shanga är nybliven specialist, vars utbildning finansierades av Life Support Foundation och Educational Microloan and Scholarship Foundation, (EDUF). Hon arbetar som den första och enda narkosläkaren på Temeke Regional Hospital i Dar es Salaam.

Fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi och narkosvård vilket leder till miljontals dödsfall. När Eva Shanga skulle föda sitt första barn behövdes ett akut kejsarsnitt men hon tvingades vänta i flera timmar innan en narkosläkare fanns på plats. Insikten om det enorma behovet fick henne att själv satsa på detta yrke.

Under sin tid i Sverige, den 8-20 april, kommer Dr Shanga att lära sig av svensk sjukhusvård vid Karolinska Universitetssjukhuset och även dela med sig av sina egna erfarenheter.

Eva Shanga talar under ett öppet seminarium arrangerat av LSF måndag den 16 april klockan 15.30 i Torsten Gordh-salen (GKS, F2:00) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Att förmedla kunskap inom anestesi och intensivvård och att påverka på olika nivåer för ökade satsningar på denna specialitet är en prioritet för Life Support Foundation. Inom de närmaste åren kommer de drygt 20 narkosläkarna i Tanzania att ha ökat till över 50.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Narkosläkare från Tanzania besöker Sverige

I april besöker de tanzaniska narkosläkarna Eva Shanga och Paul Masua Sverige genom Life Support Foundations utbytesprogram. 

Fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi och narkosvård vilket leder till miljontals dödsfall. När Eva Shanga skulle föda sitt första barn behövdes ett akut kejsarsnitt men hon tvingades vänta i flera timmar innan en narkosläkare fanns på plats. Insikten om det enorma behovet fick henne att själv satsa på detta yrke.

Idag är Eva nybliven specialist, vars utbildning finansierades av Life Support Foundation och Educational Microloan and Scholarship Foundation, (EDUF). Hon arbetar som den första och enda narkosläkaren på Temeke Regional Hospital, som betjänar över en miljon invånare i Dar es Salaam.

Paul Masua är blivande specialist och arbetar på Muhimbili National Hospital. Han är också en av våra lokala projektadministratorer i Tanzania och har varit lärare på våra kurser i Dar es Salaam.

Under sin tid i Sverige, den 8-20 april, kommer de att lära sig av svensk sjukhusvård vid Karolinska Universitetssjukhuset och även dela med sig av sina egna erfarenheter.

Att förmedla kunskap inom anestesi och intensivvård och att påverka på olika nivåer för ökade satsningar på denna specialitet är en prioritet för Life Support Foundation. Inom de närmaste åren kommer de drygt 20 narkosläkarna i Tanzania att ha ökat till över 50.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Workshop ska ge bättre intensivvård vid Queen Elizabeth

En workshop i intensivvård hålls den 22-23 mars på Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi, med stöd av Life Support Foundation. Genom kursen rustas de 40 deltagarna för att rädda liv på svårt sjuka patienter i en vardag med stora utmaningar.

Trots ett mycket högt patienttryck på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth, så finns ingen specifik formell träning för personalen. Dess läkare och sjuksköterskor måste förlita sig på den begränsade kunskap inom intensivvård som de fick under sin grundutbildning.

Detta påverkar kvaliteten på vården och innebär stora utmaningar. Det råder också stor omsättning på arbetsstyrkan på avdelningen eftersom personalen saknar specialistkompetens.

På programmet under de två dagarna står bland annat livräddande insatser genom ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Everything else), teamwork, kommunikation, Vital Signs och triage. Områden som obstetrik, pediatrik, kirurgi, hjärt- och lungräddning och samarbete mellan avdelningar behandlas också.

Förhoppningen är att workshopen ska ge ett holistiskt perspektiv på intensivvård och att dess deltagare ska bli pionjärer som påverkar för bättre vård av svårt sjuka patienter på sjukhuset.

Stöd vårt arbete för att rädda liv – bli månadsgivare!

Lyckade kurser i vård av svårt sjuka barn

LSF Paediatrics höll under vecka 5 en kurs i akut omhändertagande av svårt sjuka barn och workshops i vård av nyfödda barn på Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. En tydlig undervisning och de praktiska övningarna hör till det som de 36 deltagarna värdesatte mest, visar en utvärdering.

Det var tredje gången som kurser hölls av Life Support Foundation för läkare och sjuksköterskor inom akut barnsjukvård i Tanzania. Behoven är stora. Nästan sex miljoner barn under fem års ålder dör varje år i låginkomstländer, de flesta till följd av behandlingsbara infektionssjukdomar.

Vård som understödjer kroppens vitala funktioner, som tillförsel av syrgas, vätska och blod, är ofta den svagaste länken i resursfattiga hälsosystem. Med ett strukturerat förhållningssätt och träning i akut omhändertagande av barn kan stor skillnad göras trots små ekonomiska medel.

Utvärderingen visar att kursen och efterföljande workshops uppskattades.

”Allt förklarades tydligt och den praktiska delen visades och instruerades väl. Det var lätt att följa,” skriver en av kursdeltagarna.

Till det som värdesattes mest hör de praktiska övningarna inom bland annat positionering av det nyfödda barnet, återupplivning, intubering och hur spridning av infektioner undviks.

Flera kursdeltagare framhöll också att de önskar sig fler och längre kurser.

– Det känns fantastiskt att vårt arbete med akut omhändertagande av barn i Tanzania fortskrider med oförändrad kraft, säger Jonas Ekwall, barnläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är verkligen ett privilegium att få vara med i detta projekt, att tillsammans med kollegorna på Muhimbili fortsätta bygga vidare på och utveckla projektet för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att fler svårt sjuka barn i Tanzania ska överleva.

Läs tidigare artikel

Stöd vårt arbete – bli månadsgivare!

Tim Baker i webbseminarium om intensivvård i världen

Vilken är den bästa strategin för att förbättra intensivvården i lågresursmiljöer? Den frågan lyftes under ett webbseminarium nyligen, arrangerat av European Society of Intensive Care Medicine, ESICM, där Dr Tim Baker medverkade. Bland annat berättade han om hur Life Support Foundation utvecklat Vital Signs Detected Therapy, för att enkelt bedöma och prioritera vård av svårt sjuka patienter.

Till utmaningarna inom vård av svårt sjuka patienter i världen, hör att den ofta förmedlas utanför intensivvårdsavdelningarna och det är svårt att få fram tillförlitlig statistik.

– Världen tenderar att presentera siffrorna på sjukdomsbasis vilket gör det svårt att avgöra hur många människor som dör av akut sjukdom, säger Tim Baker. Men det handlar om miljontals dödsfall och ännu fler miljoner människor som är allvarligt sjuka, så problemet är enormt.

Han medverkade i seminariet tillsammans med Rashan Haniffa och moderator var Nish Arulkumaran.

I början presenterades en brittisk undersökning där hela 62 procent av de svarande bedömde träning som den viktigaste faktorn för att förbättra intensivvården i lågresursmiljöer. Betydligt längre ner på listan hamnade exempelvis utrustning och forskning.

Det framhölls att globala riktlinjer oftast skrivs från ett högresurs-perspektiv och inte fungerar i lågresursmiljöer.

– De riktlinjer som tas fram behöver vara pragmatiskt användbara. Såväl träning som rutiner och infrastruktur behöver tas med i beräkningen, sa Tim Baker.

Antalet dödsfall relaterade till anestesi (narkos) är 1 per 185 000 i Storbritannien. I Malawi och Zimbabwe är siffran 1 per 500, i Nigeria 1 per 380 och i Togo 1 på 133 dödsfall.

Ofta är det svårt att samla information som visar varför exempelvis en mamma som förlöstes med akutsnitt dog trots att hon kom till sjukhuset i ett tillstånd som var behandlingsbart. Det tydliggör vikten av att observera och dokumentera varje steg i behandlingen och de tecken som syns, samt kommunicera dem för att vidta åtgärder. Denna process är ofta mycket otydlig.

– Här kommer vi som intensivvårdsläkare in, sade Tim Baker. I lågresursmiljöer är det ofta stort fokus på diagnosticering och korrekt behandling, men det är ofta minst lika viktigt att prioritera insatserna utifrån sjukdomsförloppet. De som är mycket sjuka kräver en annan form av insatser och de behöver dem omedelbart. Det handlar om Life Support, ABCD, som vi är experter på.

Han beskrev arbetet med VSDT, Vital Signs Detected Therapy, som han tillsammans med medarbetare inom Life Support Foundation tagit fram. Enkla mått kan användas när det inte finns tillgång till mer avancerade metoder och även lägre utbildad personal kan tillämpa denna metod för att bedöma patientens tillstånd. Hur bra patienten klarar att gå säger exempelvis mycket om hur allvarligt läget är.

När VSDT och så kallade ”danger signs” infördes på en intensivårdsavdelning vid ett sjukhus i Tanzania ökade den akuta behandlingen utifrån dessa parametrar från 23 till 73 procent. Dödsfallen bland patienter med lågt blodtryck minskade från 92 till 69 procent.

Slutligen talade man om bristen på kliniska data inom detta område. Tim Baker berättade om det pågående forskningsprojektet ”Critical Illness and Sepsis Prevalence & Outcomes Study” (CRISPOS), vars syfte är att kartlägga situationen i världen och hitta sätt att förbättra vården av allvarligt sjuka patienter.

Lyssna till hela webbseminariet här

Läs mer om Tim Baker och Life Support Foundations arbete i Malawi:

Stärkta insatser för att rädda liv i Malawi

Research Project on Critical Illness launched in Malawi

Improving critical care in the world´s poorest country

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Pris till Årets Sjuksköterska i Malawi

Chipiliro Chizuzu blev Årets Sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre. Sedan priset infördes har motivationen höjts hos personalen, som arbetar hårt för att rädda liv i världens fattigaste land Malawi.

 Trots deras stora insatser under svåra förhållanden så sker sjuksköterskornas arbete vid intensivvårdsavdelningen på Queen Elizabeth Central Hospital många gånger i det fördolda. Att rösta fram Månadens Sjuksköterska och Årets sjuksköterska är ett led i att erkänna deras arbete och förändra den attityd som råder.

Chipiliro Chizuzu fick priset “för sitt hårda arbete, för snabb handling, god kommunikation med kolleger, aktivt deltagande i ronderna på avdelningen och för att hon är en bra teamledare.”

Belastningen är hög på sjukhuset. Endast fyra intensivvårdssängar finns till hands för 70 svårt sjuka patienter, vilket innebär att personalen dagligen måste fatta svåra beslut om hur de ska prioritera.

– Priserna har verkligen höjt motivationen hos sjuksköterskorna på avdelningen. Sedan de infördes har de bidragit med briljanta idéer, berättar Wezzie Mwafulirwa, Chefssjuksköterska.

Bristen på kvalitativ akutvård i Malawi bidrar till hög mödra- och spädbarnsdödligheten och låg medellivslängd. Det finns totalt bara fyra utbildade narkosläkare och 25 intensivvårdssängar för 17 miljoner invånare.

Life Support Foundation arbetar med olika projekt för att förbättra rutinerna och vården på Queen Elizabeth´s intensivvårdsavdelning. Undervisningsseminarier hålls varje vecka och forskning pågår. Checklistor och riktlinjer har tagits fram liksom en handbok för att hantera livshotande tillstånd.

I augusti förra året hölls också för allra första gången en konferens för Anestesi och Intensivvård i landet, på initiativ av Life Support Foundation, och en ny konferens planeras detta år.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Nya kurser i vård av svårt sjuka barn hålls i Dar

– Det finns tydliga bevis för att omhändertagandet av svårt sjuka barn i resursfattiga miljöer kan förbättras utan stora tillskott av resurser, om vården organiseras och personalen tränas i att hantera akuta situationer på ett strukturerat sätt, säger Jonas Ekwall, barnläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.
Snart åker han tillsammans med flera svenska kolleger ner till Tanzania för att hålla kurser för Life Support Foudation.

LSF Paediatrics kommer under vecka 5 att arrangera en kurs i akut omhändertagande av svårt sjuka barn och workshops i basal neonatologi och neonatal omvådnad, på Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. Det blir tredje gången som kurser hålls för sjuksköterskor och läkare inom den akuta barnsjukvården i Dar Es Salaam.

Hur känns det att hålla kurs igen?

– Det känns fantastiskt att vårt arbete med akut omhändertagande av barn i Tanzania fortskrider med oförändrad kraft! Det är verkligen ett privilegium att få vara med i detta projekt, att tillsammans med kollegorna på Muhimbili fortsätta bygga vidare på och utveckla projektet för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att fler svårt sjuka barn i Tanzania skall överleva!

Varför är dessa kurser viktiga?

– Nästan sex miljoner barn under fem års ålder dör varje år i låginkomstländer, de flesta till följd av behandlingsbara infektionssjukdomar. I Afrika söder om Sahara, där majoriteten av dödsfall sker, har globala och nationella hälsoaktörer fokuserat på att öka tillgängligheten av läkemedel. I svåra fall behöver detta dock kompletteras med vård som understödjer kroppens vitala funktioner som tillförsel av syrgas, vätska och blod. Denna typ av akutsjukvård har i ett flertal forskningsstudier identifierats som en av de svagaste länkarna i resursfattiga hälsosystem. I nuläget tränas många läkare i låginkomstländer i akut omhändertagande endast någon enstaka gång under sin utbildning. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal saknar ofta denna typ av träning helt.

– Världshälsoorganisationen (WHO) har i de så kallade ETAT guidelines (Emergency Triage Assessement and Treatment) tagit fram riktlinjer för att underlätta ett strukturerat omhändertagande av akut sjuka barn i låginkomstländer. Resultat från studier där man implementerat ETAT har kunnat påvisa en minskad sjukhusdödlighet.

– Tanzania är ett land med en förhållandevis bra tillgång till primärvård. Landet står nu inför utmaningar vad gäller kvalitén på omhändertagandet av svårt sjuka barn. Vi tror att projektet kan bidra till att öka kunskaperna om ett strukturerat förhållningssätt runt det svårt sjuka barnet och att kontinuerlig och strukturerad träning i akut omhändertagande av svårt sjuka barn, med relativt små ekonomiska medel, kan bidra till att fler barn överlever inom den akuta barnsjukvården i Tanzania.

Är något nytt denna gång i inriktningen?

– Vartefter samarbetet fördjupats, och också engagerat allt fler kollegor, har vi identifierat utrymme för att skapa nischer inom projektet. Därför har vi nu skapat två spår, ett för nyfödda barn och ett för barn som passerat nyföddhetsperioden.

– Själva kursinnehållet kommer denna gång ännu mer fokusera på praktiska övningar med simuleringar och scenarioträning, workshops och gruppdiskussioner. Vi kommer att hålla kursen tillsammans med de tanzanianska kollegor som under våren 2017 i Life Support Foundations regi, var på Karolinskas träningscentrum CAMST (Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning) och gick kurs i simuleringshandledning.

– En annan viktig del i utvecklingen av projektet som vi ser det, för att skapa värde och legitimitet för det vi gör, är att utvärdera det hela vetenskapligt. En ST-läkare från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dr Filip Carlsson, var i december på plats för att studera förutsättningarna för akut omhändertagande.  Vi hoppas att vi med hjälp av Filips studie ska få värdefull information om hur man idag arbetar på Muhimbili med rutiner kring svårt sjuka barn. Denna information kan vi använda för att förbättra kursinnehåll, skapa tydliga mål och ha som verktyg för att utvärdera projektets resultat.

Läs mer om Filip Carlssons studie

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

God Jul och Gott Nytt År

2017 – ett år med många höjdpunkter

Vården har förbättrats och liv har räddats under 2017. Mödradödligheten har minskat med 75 dödsfall per år på sjukhusen i Dar es Salaam under de senaste två åren, enligt lokal statistik.

Eva Shanga är nu färdigutbildad narkosläkare. Att uppmuntra till att satsa på anestesi hör till våra prioriteringar och Eva kommer snart att få sällskap av ytterligare 38 nya specialister på sjukhusen i Tanzania.

En annan höjdpunkt under 2017 var den första nationella konferensen någonsin inom anestesi och intensivvård i Malawi i augusti. Detta var ett viktigt steg i ett land med endast fyra narkosläkare, där mödra- och spädbarnsdödligheten är hög och medellivslängden låg.

Läs hela julbrevet, där vi berättar om vår verksamhet under detta år:

Julbrev 2017 från Life Support Foundation

Seasons Greetings 2017 from Life Support Foundation

 

Gåvobevis – ge en gåva som räddar liv