Global hälsa en hjärtefråga för KI:s rektor Ole Petter Ottersen

Global hälsa är en hjärtefråga för Karolinska Institutets nye rektor Ole Petter Ottersen. I tidskriften Medicinsk Vetenskap lyfter han bland annat fram att över fem miljarder människor saknar tillgång till säkra kirurgiska hälsotjänster till en överkomlig kostnad, vilket ligger helt i linje med fokus för Life Support Foundations arbete.

Fler människor på jorden måste få tillgång till god vård och hälsa, menar Ole Petter Ottersen, som tar med sig erfarenheterna från den kommission för global hälsa som han ledde mellan 2011-2014. Den undersökte de politiska bakomliggande orsakerna till den ojämlika fördelning som råder mellan olika människor i världen när det gäller tillgång till hälsa och vård.

– Arbetet var en ögonöppnare för mig. Visste du till exempel att över fem miljarder människor saknar tillgång till säkra kirurgiska hälsotjänster till en överkomlig kostnad? De kan gå ett helt liv med ett ljumskbråck som enkelt skulle kunnat ha behandlats, säger han i tidskriften Medicinsk Vetenskap nr 2, 2018.

Ole Petter Ottersens vision om vad den medicinska forskningen och utbildningen ska bidra med är både global och långsiktig. Vägen dit ska gå via god etik, öppenhet och dialog med omvärlden.

Läs artikeln i Medicinsk Vetenskap här

Facebooktwitterlinkedin