Intensiva och interaktiva kursdagar på Amana Hospital

Enkla metoder kan rädda liv i samband med förlossning men det gäller att vara förberedd och utföra varje moment på rätt sätt och i rätt ordning. Tre intensiva och interaktiva kursdagar på Amana Hospital i Dar es Salaam är till ända. Ett 30-tal deltagare har fått med sig nya kunskaper inom anestesi och intensivvård som redan börjat tillämpas i vardagen.

Ivriga röster hörs mot bakgrund av det kraftiga regnet utanför, när Life Support Foundations kursdeltagare spelar upp scenarion i livräddning av mammor och nyfödda barn. De är indelade i grupper och vägleds av svensk och tanzanisk sjukvårdspersonal inom anestesi och obstetrik.

– Ni måste kommunicera, gör det högt, uppmanar Bijan Darvish, anestesiläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och kursledare, sitt team.

När en mammas eller hennes barns liv hänger på en skör tråd är enkla och grundläggande kunskaper i ABC många gånger avgörande. Det handlar om att frigöra luftvägar, säkerställa andningen och skapa tillräcklig cirkulation hos den akut sjuka patienten. I Tanzania och många andra länder dör många patienter trots att deras liv hade kunnat räddas om de rätta insatserna gjorts.

Behandla alltid det mest akuta fallet först. Beredskap är halva segern. Kommunikation och teamwork är grundläggande. Dessa är några av de budskap som förmedlas, och föreläsningar varvas med praktiska övningar

– Förra gången jag var med på en Life Support Foundation-kurs lärde jag mig att stoppa blodflöde genom aortakompression. Sedan dess har jag räddat livet på tre blivande mammor med svåra blödningar på väg i ambulansen in till sjukhuset. Det berättar Whisco Zacharia, 28 år och anestesisjuksköterska på Mnazimoja Hospital, som nu är ivrig att lära sig ännu mer.

Flera kursdeltagare framhåller att de särskilt värdesätter övningarna i ABC. De har också fått nya insikter om vikten av samarbete och kommunikation.

– Jag kan aldrig nog understryka vikten av teamwork. När det kommer till den svårt sjuka patienten gäller det att vi lägger allt annat åt sidan och arbetar tillsammans. Det är inte bara en patient det handlar om, det är en person – någons mamma eller syster, säger Berith Tingåker, obstetriker och anestesiläkare.

Omar Issa, lokal projektkoordinator för Life Support Foundation och verksam vid Sinza Hospital, vill att fler ska få del av de viktiga kunskaperna.

– Behoven är stora och jag skulle gärna se fler aktiviteter mellan de kurstillfällen vi har nu, säger han.

När de tre intensiva dagarna är till ända känner sig Bijan Darvish nöjd. Inte minst med sammansättningen av lärare:

– Var och en hittade verkligen sin rätta roll utifrån det egna intresseområdet. En lyckad blandning av juniorer och seniorer bland kursdeltagarna har också bidragit till en fantastisk gruppdynamik där alla varit aktiva.

Den utvärdering som sammanställts visar att det interaktiva sättet att lära ut, med stort utrymme för att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter, hör till det som kursdeltagarna värdesatt allra mest. Ett frågeformulär som fyllts i både före och efter kursen, visar att kunskapen ökat markant.

Davide Perniola, anestesiläkare på Danderyds sjukhus, Kvinnokliniken, har varit med för första gången och vill gärna engagera sig igen.

– Att den kunskap man förmedlar i hur liv räddas genom ABC, direkt omsätts i praktiken – det är det bästa betyg man kan få. En kursdeltagare tillämpade metoden för hjärt- och lungräddning redan natten efter att vi lärt ut den, i sitt arbete på förlossningsavdelningen, berättar han.

Var med i vårt arbete för att rädda liv – bli månadsgivare idag!

Facebooktwitterlinkedin