Malawiska sjuksköterskor lär sig mer om intensivvård i Stockholm

För första gången under Life Support Foundations utbytesverksamhet besöker två sjuksköterskor från Malawi Sverige. De ska i augusti fördjupa sina kunskaper inom intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Raphael Kazidule och Thomson Mbewe arbetar på Intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. I augusti byter de två veckor av sin vardag mot ett besök i Stockholm. De ska få insikt i den vård som ges vid svenska sjukhus, utbyta idéer och erfarenheter med svenska kolleger och utveckla samarbetet inom intensivvård.

– Raph och Thom valdes av ledningen för Intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth tillsammans med Life Support Foundation, för sitt aktiva och kompetenta sätt att arbeta, säger Dr Tim Baker, CEO verksam i Malawi. De är engagerade i att höja kvaliteten på vården. De har också visat ett stort intresse för våra projekt i landet och en vilja att använda kunskapen från utbytet för att förbättra vården på avdelningen ytterligare.

Sjuksköterskor i Malawi arbetar under utmanande omständigheter. De har ansvar för många svårt sjuka patienter samtidigt som tillgången till medicin, utrustning och personal är bristfällig. Ibland är de hänvisade till sig själva, utan kontakt med seniora kolleger.

– Specialistutbildning inom intensivvård är obefintlig i Malawi. Vi förlitar oss på den introduktion som gavs på lägre nivå i vår utbildning och den erfarenhet vi får allt eftersom tiden går på avdelningen, säger Raphael Kazidule.

I Sverige finns en helt annan tillgång till resurser och välutvecklade system och rutiner för vård av svårt sjuka patienter.

– Detta utbyte är en fantastisk möjlighet för Raph och Thom att få insikt i hur vården organiseras och hur system och rutiner fungerar, säger Tim Baker. Baserat på vårt tidigare arbete med utbyten är förhoppningen att de kommer att få med sig nya idéer och motivation till att förbättra sitt arbete. Utbytet av idéer och kunskap med sjuksköterskor och läkare i Sverige kommer också att bidra till att utveckla Life Support Foundations verksamhet i Malawi.

Under tiden i Stockholm kommer malawierna att gå bredvid sjuksköterskor vid intensivvårdsavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De får delta i diskussioner kring datainsamling, forskning, kvalitetshöjande initiativ och planer för de pågående samarbetsprojekt som finns. De ska också berätta om sitt arbete i Malawi under möten för svensk sjukvårdspersonal.

– Jag hoppas kunna bidra till förändringar inom mitt yrke genom en fördjupad kunskap där jag kan ge vård av högre kvalitet till mina patienter och även utbilda mina kolleger för en bättre vård, säger Thomson Mbewe.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Facebooktwitterlinkedin