Artikel i The Lancet

Essential care of critical illness must not be forgotten in the COVID-19 pandemic. We make this vital point in The Lancet Medical Journal.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30793-5/fulltext

Adherence to the Vital Signs Directed Therapy Protocol has improved!

Good news! Adherence to the Vital Signs Directed Therapy Protocol, that was developed together with Life Support Foundation, has improved two years after its implementation in an ICU in Tanzania.

Read the hot-off-the-press article by Anna Hvarfner, Jonas Blixt, Carl Otto Schell, Markus Castegren, Edwin R. Lugazia, Moses Mulungu, Helena Litorp, and Tim Baker.

https://www.hindawi.com/journals/emi/2020/4819805/

Richard Chapepa and Blessings Kapito started their training

Richard Chapepa and Blessings Kapito have just started their training to become Anaesthetic Clinical Officers in Malawi, sponsored by Life Support Foundation. “I choose to become an anaesthetist after observing the suffering of my fellow Malawians and because I wanted to help, considering the great shortage of anaesthetists” says Richard.

Richard and Blessings will work at Queen Elizabeth Central Hospital in Malawi after completing their training.

Bilden kan innehålla: 1 person, står
Bilden kan innehålla: 1 person, närbild

Ny i styrelsen: Pelle Conradi

En ny ledamot har valts in i styrelsen under året. Pelle Conradi arbetar som narkosläkare på Danderyds Sjukhus och är en av initiativtagarna till projektet ZEP (Zanzibar Endorsed Project) på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar. Pelle arbetade där under hösten 2010 och har sedan dess hållit kontakten vid liv. Vid sidan av jobbet och engagemanget i ZEP är han en positiv kraft med många intressen, bla musik och skidåkning.


”Det är tydligt att Life Support Foundation har ett gott rykte i Tanzania. Det blåstes verkligen liv i vårt projekt på Zanzibar efter att LSF ställde sig bakom. Tillsammans har vi många synergier att utvinna framöver!”

Sarah Jevrem: “Life Support Foundation räddar liv i Afrika”

I sin krönika i tidningen Sjukhusläkaren skriver Sarah Jevrem om sina intryck av Life Support foundation.

När man vill göra något meningsfullt så hittar man ofta andra som brinner för samma sak. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Något händer med oss när vi besöker nya platser och är med om nya saker. Nyfikenheten vaknar till liv och våra sinnen skärps. Vi upptäcker nya tankar. I dag skall ni tas med till Afrika och Life Support Foundation. En organisation som jag och mina kollegor i Zanzibar-projektet nu är en del av.

Det finns enorma behov och brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka i Afrika. Detta leder bland annat till att mammor och barn dör i samband med förlossning när komplikationer uppstår. Mödra- och barndödligheten är avsevärt mycket vanligare i fattiga länder. Afrika står för hälften av alla avlidna mödrar under 2000-talet. I Sverige är mödradödligheten 4 på 100 000 levande födda barn. I Tanzania är siffran 410 på 100 000 levande födda barn. För varje 1 000 levande födda barn i Tanzania dör 35 och i Sverige är siffran 2,4. Här kan vi vara med och göra stor skillnad!

Life Support Foundation har drivit projektet ”Mothers and Babies in Dar Es Salaa” i Tanzania. Projektet har utbildat personal i hur man hanterar stor blödning hos gravid kvinna, barn utan egenandning och hur man ger säker anestesi i samband med kejsarsnitt. Man har lärt ut vikten av teamarbete mellan barnmorskor, anestesiologer, obstetriker och barnläkare.

Life Support Foundation är en internationellt verksam och oberoende medicinsk stiftelse. Dess syfte är att minska dödlighet till följd av akut livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande, men avgörande livräddande insatser.

Narkosläkaren Tim Baker arbetade som volontär i Peramiho, Tanzania 2005-06. Han bevittnade bristande medicinska resurser i sjukvårdssystemet vid akut livshotande tillstånd. Muhimbili National Hospital, Tanzanias största sjukhus, identifierade samma sak och skickade en förfrågan om hjälp till Karolinska sjukhuset där Tim arbetade 2008. Under hans ledning skrevs ett ”letter-of-intent” 2008 som blev startskottet för stiftelsen Life Support Foundation som bildades 2013. Tim bor och arbetar idag i Malawi tillsammans med sin familj.

Life Support Foundation har expanderat från sitt initiala fokus som var en länk mellan Muhimbili National Hospital och Karolinska. I dag räddar man liv på barn och mödrar genom utbildningsinsatser i bland annat ABC (Airway, Breathing and Circulation). Life Support Foundation håller kurser i Afrika regelbundet och har startat upp ett uppskattat kunskapsutbyte mellan personal i Sverige och Afrika. Man bedriver forskning, donerar medicinsk utrustning och implementerar värdefulla protokoll och checklistor.

Life Support Foundation vidgar ständigt sina perspektiv. Nyligen deltog de i en konferens gällande trauma och intensivvård. Även detta är ett område med växande problematik. Trauma i Afrika dödar mer personer än HIV, malaria och tuberkulos tillsammans.

I Tanzania finns det 43 anestesiologer på en befolkning om 57 miljoner. I Sverige finns 2 400 anestesiologer på en befolkning om 10 miljoner. Resurserna är knappa och utbildningsbehovet stort. Life Support Foundation har bekostat utbildning för en lokal anestesiolog, Eva Shanga, som nu är verksam och arbetar på Temeke Hospital i Dar es Salaam. Life Support har även bjudit över 40 afrikanska läkare och sjuksköterskor till Sverige för att ge dem möjlighet att ta del av sjukvård i välorganiserade länder. Syftet är att visa vår sjukvårdsorganisation, ge dem motivation och förståelse.

Läs hela krönikan i tidningen Sjukhusläkaren

Life Support Foundation på plats under SATA

Den 1-3 maj är det åter dags för Tanzanias årliga konferens för anestesi och intensivvård, SATA. Från Life Support Foundation kommer Tim Baker och Henrik Jörnvall att finnas på plats som föreläsare.

Dr Tim Baker och Dr Lars Irestedt under en tidigare SATA-konferens.

Temat för årets SATA, Annual Conference of the Society of Anaesthesiologists of Tanzania, är “Trauma – a rising epidemic”.

Trauma är den främsta dödsorsaken bland unga i låg- och medelinkomstländer och antalet trafikolyckor ökar snabbt. Totalt orsakar trauma över fem miljoner dödsfall per år i dessa länder. Detta är ungefär lika många som HIV/aids, malaria och tuberkulos tillsammans.

Sedan 2014 finns ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset I Stockholm och Muhimbili Orthopedic Institute i Dar es Salaam för att förbättra vården för svårt skadade trauma-patienter.

Life Support Foundation har spelat en aktiv roll i SATA ända sedan starten för fem år sedan och bidragit såväl med föreläsningar och workshops som informationsmaterial och läromedel.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Ny kurs i obstetrisk anestesi hålls i Tanzania

Ännu en kurs i obstetrisk anestesi kommer att hållas i början av november på Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam. Läkare, barnmorskor och sjuksköterskor från olika sjukhus i Tanzania får därmed stärkta kunskaper i hur de hanterar akuta situationer i samband med förlossning.

Mödra- och spädbarnsdödligheten är ännu hög i Tanzania. När ett nyfött barn inte andas eller en mamma håller på att förblöda behövs snabba, korrekta insatser utifrån grundläggande ABC (Airway, Breathing, Circualtion). Fortfarande saknas dessa kunskaper hos många.

För att rädda fler liv fortsätter Life Support Foundation att hålla kurser i samarbete med Muhimbili National Hospital och andra sjukhus i Tanzania.

Hittills har närmare 700 läkare, barnmorskor och sjuksköterskor i landet genomgått dessa kurser och en ny kurs planeras under vecka 45, då medarbetare från Sverige och Tanzania kommer att medverka.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Läs om tidigare kurs vi haft:

Intensiva och interaktiva kursdagar på Amana Hospital

Workshop i Malawi: ”Viljan till förändring imponerade”

Större kunskap inom vård av svårt sjuka patienter har nått ut nationellt i Malawi. En andra workshop hölls i Blantyre den 7-8 mars, för läkare och sjuksköterskor i hela landet.

– För mig var det starkaste intrycket från resan mötet med vårdpersonalen. De har en entusiasm och vilja till förändring och utveckling, trots stora utmaningar i arbetet, som imponerade på mig, säger Ulrica Storbacka, intensivvårdssjuksköterska som deltog som lärare.

Trots enorma behov i Malawi, så finns det brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka patienter. Bland annat leder detta till att mammor och barn dör i samband med förlossning, då komplikationer uppstår som kräver rätt insatser.

Därför fortsätter Life Support Foundation att satsa på kurser och workshops inom vård av svårt sjuka patienter.

– Vi riktar oss nu till fler sjukhus än Queen Elizabeth Central Hospital så våra insatser börjar få en inverkan nationellt, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre, Malawi.

Under den senaste kursen deltog ett 60-tal läkare och sjuksköterskor. Till de sjukhus vars personal inbjudits hör förutom Queen Elizabeth Central Hospital, Zomba Central Hospital, Mulanje Mission Hospital och Kamuzu Central Hospital.

Lärare från Sverige var Andreas Hvarfner och Ulrica Storbacka, läkare respektive sjuksköterska inom intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det var första gången de besökte landet och medverkar i Life Support Foundations kurser.

– Det var stort ett privilegium och väldigt roligt att få tillfälle att delta i kursen, säger Ulrica Storbacka.

Bland annat fick de möjlighet att träffa några från personalgruppen under en utflykt samt tillbringa ett par dagar med dem på intensivvårdsavdelningen där de arbetade.

– Det var mycket givande och gav oss en chans att se deras vardag och diskutera utmaningar och möjligheter med dem innan workshopen, fortsätter Ulrica Storbacka.

Hon såg workshopen som mycket välorganiserad, med en blandning av föreläsningar, övningar och diskussioner:

– Jag tror att inriktningen på Critical Care, ökad kompetens i akuta situationer och väl fungerande teamwork är helt riktigt. Vi upplevde också att deltagarna var intresserade av att fokusera på möjligheter till utveckling och ökat samarbete.

Kursen har gett henne mersmak:

– Vi blev mycket väl omhändertagna och kände oss så välkomna och jag återvänder gärna till Malawi!

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Ny handbok ger bredare kunskap i vård av svårt sjuka i Malawi

En andra handbok i vård av svårt sjuka patienter har nu publicerats med stöd av Life Support Foundation. Genom dess information och riktlinjer ska personal vid sjukhus runtom i Malawi rustas för att rädda fler liv. 

Den låga kunskapsnivån bidrar till bristerna inom vården i Malawi. Internet är dyrt i ett land som detta vilket ofta hindrar sjukhuspersonal från att söka information där. 

För att stärka kunskapen mer har nu har en uppföljare tagits fram till den handbok som publicerades 2017, med stöd från Life Support Foundation.

– Handboken är en viktig resurs genom att den ger sjukhuspersonal goda referenspunkter i vården av svårt sjuka patienter. Texten är inte teoribaserad utan syftet är att ge rekommendationer och praktisk vägledning, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre.

Boken har skrivits i samarbete mellan intensivvårdsavdelningarna för barn och vuxna vid Queen Elizabeth Central Hospital. Specialister inom intensivvård har lagt ner stort arbete på redigering av materialet.

– Vi tror att de gemensamma insatserna kommer att öppna upp för bättre samarbete mellan de två avdelningarna, säger Tim Baker.

Den andra handboken, som tryckts i 200 exemplar, innehåller fler ämnen än den första och är mer genomarbetad, för att den ska vara relevant för fler.

Ny workshop i vård av svårt sjuka patienter hålls i Malawi

Större kunskap inom vård av svårt sjuka patienter når nu ut nationellt i Malawi. En andra workshop hålls i Blantyre den 7-8 mars, för läkare och sjuksköterskor i hela landet. Från Sverige deltar Andreas Hvarfner, intensivvårdsläkare och Ulrica Storbacka, intensivvårdssjuksköterska, som lärare.

Trots enorma behov i Malawi, så finns det brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka patienter. Bland annat leder detta till att mammor och barn dör i samband med förlossning, då komplikationer uppstår som kräver rätt insatser.

Därför fortsätter Life Support Foundation att satsa på kurser och workshops inom vård av svårt sjuka patienter.

– Vi riktar oss nu till fler sjukhus än Queen Elizabeth Central Hospital så våra insatser börjar få en inverkan nationellt, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre, Malawi.

Under de två dagarna deltar ett 60-tal läkare och sjuksköterskor. Till de sjukhus vars personal inbjudits hör förutom Queen Elizabeth Central Hospital, Zomba Central Hospital, Mulanje Mission Hospital och Kamuzu Central Hospital.

Lärare från Sverige är Andreas Hvarfner och Ulrica Storbacka, läkare respektive sjuksköterska inom intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det är första gången de besöker landet och medverkar i Life Support Foundations kurser.

Som ett resultat av tidigare insatser har en lokal arbetsgrupp för Life Support Foundation bildats i Malawi.

– Vi är entusiastiska och dedikerade i arbetet för att utveckla vården i Malawi och tror att denna workshop är ett viktigt led i de fortsatta förbättringarna, säger Raphael Kazidule, ordförande för arbetsgruppen och intensivvårdssjuksköterska på Queen Elizabeth Central Hospital.

– Vi kommer att följa upp de förändringar som planerades i förra workshopen och utvärdera vilka resultat som uppnåtts. Vi vill också skapa insikt hos ledningen för sjukhusen om vikten av att satsa på vård av svårt sjuka och om att vi som arbetsgrupp tar vårt uppdrag på största allvar.

Förra året fick Raphael Kazidule och hans kollega Thomson Mbewe möjlighet att fördjupa sina kunskaper i intensivvård i Stockholm genom Life Support Foundations utbytesprogram.

Läs mer: Gloria i Malawi: “Vi måste göra allt för våra mammor och barn

Var med och rädda liv – ge en gåva eller bli månadsgivare


Den workshop som hölls tidigare i Blantyre var uppskattad av deltagarna.