Four specialist anaesthetists per 100 000 population needed

A minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population are required to achieve a reasonable standard of healthcare. Many countries currently do not achieve this number. This is stated in an article published in BMJ Global Health.

Low-income and middle-income countries should aim for a minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population. To achieve this density, the output of medical schools must increase and entry to anaesthesia training be incentivised.

Existing data show that currently 80 countries have fewer than this number.

Read the full article here

Fler rustades för att rädda liv 2018


Insatserna för bättre akut- och intensivvård i världen fortsatte 2018.

Life Support Foundation höll en kurs i vård av svårt sjuka barn och nyfödda och föreläste om ABC på en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania.

 I Malawi hölls workshops och utbildningar som stärkte kompetensen hos personalen på landets största sjukhus. För första gången besökte också två sjuksköterskor från Malawi Sverige.

Läs mer om vad vi gjort under året här:

Julbrev 2018 från Life Support Foundation

 

Varmt tack för ditt stöd under 2018!

God Jul och Gott Nytt År

 

Tim Baker, Lars Irestedt, Henrik Jörnvall,
Claes Frostell, Lott Törngren och Noomi Lind

 

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag

Ge ett gåvobevis i julklapp

 

Stärkt kompetens inom intensivvård genom retreat i Malawi

“Denna retreat har stärkt mig så att jag kan arbeta effektivt inom intensivvården.”
Det uttryckte en av de 25 deltagarna under två dagars workshop för sjukvårdspersonal i Malawi nu i november. I ett land med enorma utmaningar inom vården av svårt sjuka patienter var detta ett viktigt steg mot en förbättrad vård på det största sjukhuset.

En retreat med workshop för personalen på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi, hölls den 17-18 november. Arrangör var den arbetsgrupp som bildats 2016 för att förbättra våden vid avdelningen och finansiärer var Life Support Foundation och Blantyre-Oslo Surgery Programme.

På Queen Elizabeth finns i dagsläget 1000 sängplatser, varav endast 4 på intensivvårdsavdelningen. För vården där står sjuksköterskor och ACO:s (Anesthetic Clinical Officers) som saknar specialistutbildning inom intensivvård.

De 12 sjuksköterskorna, 6 läkarna och 6 ACO:s som deltog i retreaten som hölls i Game Haven utanför Blantyre, är direkt involverade i det dagliga arbetet med patienter på intensivvårdsavdelningen. Kvaliteten på vården påverkas bland annat av bristande resurser, arbetsmoral, motivation, teamwork och kommunikation.

Syftet med dagarna var att identifiera områden som behöver förbättras och ta fram konkreta planer för kvalitetsförbättringar på intensivvårdsavdelningen och sjukhuset i stort.

– Så mycket kan åstadkommas genom att fokusera på att förbättra rutinerna inom vården på avdelningen, säger Tim Baker, CEO på Life Support Foundation som medverkade.

Deltagarna tillfrågades före retreaten om sina förväntningar och till svaren hörde att se en förbättrad interaktion mellan personalen och konkreta förbättringar inom vården. Främst uttrycktes önskan att hitta lösningar för att säkerställa att det alltid finns fungerande utrustning på avdelningen, framför allt ventilatorer.

”Jag vill att retreaten ska förändra förhållningssättet till patientvård och att goda riktlinjer för vilka patienter som ska erbjudas vård, ska tas fram, skrev en ACO.

En läkare önskade att retreaten skulle förbättra kommunikationen och teamarbetet på intensivvårdsavdelningen.

En implementeringsplan togs fram för den dagliga vården och individer fördelade i tre grupper gjordes ansvariga för de olika delarna i den. Intensivvårdsavdelningens arbetsgrupp kommer att se över planen och samarbeta med de olika teamen för att förbättra vården.

I en utvärdering i slutet av retreaten gavs workshopen snittbetyget 9.0/10. Många uttryckte att de stärkts i sin kompetens och till kommentarerna hör:

”Alla viktiga ämnen som påverkar patientvården bearbetades under retreaten”

”Organisatörerna/ordförande och hela kommitteen var fantastiska ur alla synvinklar”

”Diskussioner och förslag hölls öppna för alla medlemmar. Detta kommer att göra implementeringsprocessen framgångsrik”.

– Vi som arbetat med retreaten är väldigt nöjda och tror att intensivvårdsavdelningen kommer att ta ett stort steg framåt och förbättras om de föreslagna åtgärderna implementeras framgångsrikt, säger Tim Baker.

New focus on essential emergency and critical care needed globally

Critical illness results in millions of deaths each year. Care for those with critical illness is often neglected due to a lack of prioritisation, co-ordination, and coverage of timely identification and basic life-saving treatments. To improve care, we propose a new focus on essential emergency and critical care (EECC)—care that all critically ill patients should receive in all hospitals in the world.

Article by Tim Baker, Carl Otto Schell, Martin Gerdin Wärnberg, Anna Hvarfner, Andreas Höög, Ulrika Baker and Markus Castegren published in the international clinical medical journal Critical Care. 

Essential emergency and critical care should be part of universal health coverage, is appropriate for all countries in the world, and is intended for patients irrespective of age, gender, underlying diagnosis, medical specialty, or location in the hospital. Essential emergency and critical care is pragmatic and low-cost and has the potential to improve care and substantially reduce preventable mortality.

Read the full article here

Lärare sökes till workshop i Malawi

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA SOM LÄRARE PÅ WORKSHOP I MALAWI?

Vi söker dig; anestesiolog eller IVA-ssk som vill vara med och delta som lärare i Workshop, ”Critical Care in Malawi”, i Blantyre, Malawi. Två lärare från Sverige kommer att utses av Life Support Foundations Styrelse och projektledaren Tim Baker som bor i Blantyre, och de kommer de att driva Workshop tillsammans med Malawiska läkare och sjuksköterskor.

Workshop äger rum v10 2019. En prel plan och schema bifogas. Vi vill gärna att du har en viss vana att föreläsa och erfarenhet av eller intresse för praktisk scenarioträning.

För att få åka som kurslärare har vi kravet att du som förberedelse deltagit på en orienteringsdag anordnad av LSF eller har tidigare varit aktiv inom något av Life Support Foundations aktiviteter.

Är du intresserad av att engagera dig ber vi dig maila oss max en A4 där du:

  1. Beskriver varför du vill åka med som lärare på vårens workshop
  2. Din position/utbildning, erfarenhet av utbildning och handledning, ev. erfarenhet från låginkomstland samt ev. genomgången orienteringdag.
  3. Vad du tror att du kan tillföra workshop och om du har några egna idéer om vad du vill göra.
  4. Hur skulle du vilja fortsätta ditt engagemang för Life Support Foundation i framtiden?

Vi tar gärna emot ditt intresse-mail senast den 9/11 till tim@lifesupportfoundation.org

Läs mer här:

Project plan – workshop Malawi

Lott Törngren ny styrelsemedlem i Life Support Foundation

Life Support Foundation välkomnar en ny styrelsemedlem, Lott Törngren som arbetar på Folke Bernadotteakademin (myndigheten för fred, säkerhet och utveckling) som enhetshandläggare.

Lott har sina rötter i civilsamhället, med ideellt engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund och arbete för Unga Hörselskadade. Senare följde insatser som internationell handläggare inom KFUM med SIDA-finansierade samarbetsprojekt främst i Palestina men även Afrika och Östeuropa. Detta har gett många värdefulla erfarenheter, inte minst hur man söker projektmedel för olika typer av organisationer.

– Jag hoppas på att bidra till en god utveckling av Life Support Foundation, där positiva kvaliteter som engagemang, effektivitet och kompetens tas till vara och bidrar till meningsfull förändring och utveckling där den behövs som allra mest, säger Lott.

På fritiden smutsar hon helst ner sig i trädgården och keramikverkstan, eller sjunger i kör – intressen som hon i större eller mindre utsträckning delar med familjen bestående av man och två barn.

LSF-medarbetare föreläste i ABC på konferens i Tanzania

Undervisning om ABC livräddning var ett välkommet inslag under en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania, där mödradödligheten ännu är hög. På plats fanns LSF:s medarbetare Caroline Hedman, Gunilla Wihlke och Suzan Mbonde som även delade ut information och knöt värdefulla kontakter.

Cirka 1000 deltagare var samlade i Dodoma, Tanzania, i oktober då Tanzanian National Nurse Association höll konferens. Från Life Support Foundation i Sverige deltog Caroline Hedman, barnmorska och Gunilla Wihlke, narkossjuksköterska. På plats var också LSF:s lokala medarbetare Suzan Mbonde, narkossjuksköterska.

– Det var väldigt roligt att komma tillbaka och att få återse flera medarbetare, säger Caroline Hedman, som tidigare medverkat i flera av Life Support Foundations kurser inom ABC i Dar es Salaam.

Vetenskapliga föredrag hölls av sjuksköterskor i hela landet. Ett viktigt tema under konferensen var den höga mödra- och spädbarnsdödligheten i Tanzania. Nationell statistik som presenterades visar på en ökad mödradödlighet, där 556 av 100 000 mammor dör i samband med förlossning. Den vanligaste orsaken är blödning.

– Det uttrycktes en oro över de höga siffrorna och det rådde samstämmighet om att det är hög tid att ta tag i situationen, säger Caroline.

Många av dödsfallen skulle kunna undvikas genom de enkla metoder i ABC livräddning som Life Support Foundation lär ut på sina kurser.

Fyra kortare föredrag i ABC för barn och mödrar hölls och LSF hade även en monterplats där deltagarna kunde göra övningar i neonatal återupplivning på en docka. Checklistor och scheman över Vital Signs Detected Therapy, som LSF utarbetat, fanns också tillgängliga.

– Det fanns ett stort intresse för det vi berättade om och för oss som organisation. Många kom förbi och ville prata eller öva på dockan. Flera har också hört av sig i efterhand och vill ha fortsatt kontakt, berättar Caroline.

Under dagarna i Tanzania besökte Caroline och Gunilla flera sjukhus som Life Support Foundation har samarbete med.

– Känslan när vi gick runt var att sjukhusen genomfört många förbättringar. Bland annat har förlossningsavdelningen på Mwananyamala Hospital fått en egen operationssal, berättar Caroline.
– Däremot råder det fortfarande stora skillnader i landet. På många mindre sjukhus finns stora behov av både material och kunskap. På vissa kliniker finns inte ens återupplivningsmasker för nyfödda.

Förutom att medverka i olika kurser, engagerar sig Caroline och Gunilla i att samla in pengar till LSF. En informationskväll som de höll hos Odd Fellow-föreningen Tre Kronor i Kungsträdgården, ledde till en gåva på 30 000 kronor. Pengar som nu kommer väl till pass i arbetet för att rädda liv.

– Jag känner mig tagen av att inse att det finns så stora behov och att jag är bara en liten, liten kugge i det hela. Men när någon kommer fram och säger: ”Det här var bra, det här behövde jag få veta,” så känns det oerhört bra, avslutar Caroline.

Handlingsplan för 2018-2020 antagen av LSF

En ny handlingsplan för de kommande två åren har tagits fram. Planen innehåller kurser, utbyten, donation av utrustning, forskning och arbete för att stärka akutsjukvård, anestesi och intensivvård i Tanzania och Malawi. Verksamma inom LSF kommer också att kunna söka medel för gräsrotsprojekt samt ansöka om att få driva associerade projekt i LSF:s namn.

Enligt stiftelseförordnandet är LSF ….”en internationellt verksam och oberoende medicinsk stiftelse med syfte att minska dödligheten till följd av akuta, livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande men avgörande livräddande insatser.”

På basis av att denna vision fortfarande ses som tydlig och väl fungerande, lades ett förslag till handlingsplan fram av Claes Frostell, ny ordförande, och Tim Baker, CEO, som sedan antogs av styrelsen den 5 juni.

I handlingsplanen för 2018-2020 ingår, liksom tidigare år, kurser, utbyten, donation av utrustning, framtagande av guidelines och checklistor samt forskning och arbete för att stärka vård av akut och kritiskt sjuka patienter samt anestesi i de länder där LSF verkar – Tanzania och Malawi.

Pengar kommer att kunna sökas fyra gånger per år (10 procent av de totala medlen) till gräsrotsprojekt som går utanför LSF:s kärna av aktiviteter. Dessutom kan engagerade personer ansöka om att få driva projekt som ligger inom stiftelsens verksamhetsområde, i LSF:s namn.

I planen ingår att värva nya månadsgivare och att ansöka om pengar från fonder, organisationer och företag, samt att utveckla organisationen genom att rekrytera nya styrelsemedlemmar och skapa en tydligare organisationsstruktur.

Den aktuella ’Handlingsplan 2018- 2020’ inkluderar också en satsning på att utveckla en framtida verksamhetsplan för perioden 2020–2023.

Medarbetare inom LSF sammankallades den 14 juni till ett informationsmöte där den nya handlingsplanen presenterades.

Ännu ett möte kommer att hållas kvällstid den 23 augusti, dit verksamma inom LSF är välkomna. Då kommer även Tim Baker, CEO, som numera arbetar i Malawi, att vara på plats. Längre fram kommer mer information om lokal, plats och programpunkter.

Läs och ladda ner handlingsplanen i sin helhet här

“Jag hoppas kunna bidra till förändringar inom mitt yrke”

Som sjuksköterskor i världens fattigaste land, Malawi, möter de dagligen svåra utmaningar. Genom Life Support Foundations utbyte får de fördjupa sina kunskaper i Stockholm.
– Det betyder v
äldigt mycket att få chansen att se hur arbetet fungerar på en intensivvårdsavdelning med helt andra resurser än vår, säger Thomson Mbewe, som tillsammans med kollegan Raphael Kazidule besöker Sverige i augusti.

Till vardags arbetar på Intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. I augusti kommer Raphael Kazidule och Thomson Mbewe till Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset för att lära sig hur svensk intensivvård fungerar, utbyta idéer och erfarenheter med svenska kolleger och fördjupa samarbetet länderna emellan inom vården av svårt sjuka patienter.

– Jag blev sjuksköterska för att lindra mänskligt lidande närhelst jag möter det. Eftersom jag lever i ett land med stora utmaningar inom hälsoområdet, så finns det inget bättre sätt att göra det på än att arbeta inom sjukvården, säger Raphael Kazidule, som blev utsedd till månadens sjuksköterska vid sin avdelning under förra året.

Hans kollega Thomson Mbewe håller med:

– Jag hoppas kunna bidra till förändringar inom mitt yrke genom en fördjupad kunskap där jag kan ge vård av högre kvalitet till mina patienter och även utbilda mina kolleger för en bättre vård, säger han.

Den största utmaning de möter i sitt dagliga arbete är bristen på resurser.

– Vi ser många av våra patienter dö, som kunde ha överlevt om tillräckliga resurser hade funnits. Dessutom ställs vi varje dag inför dilemmat om vilka patienter vi ska ta in på intensivvårdsavdelningen. Det finns bara fyra platser för 500 vuxna patienter, säger Raphael.

De saknar också ofta tillgång till den tekniska utrustning som behövs vid vård av akut sjuka.

– Ibland visas exempelvis inte syrgasmättnad och blodtryck, vilket gör det svårt att bedöma patientens tillstånd och innebär mycket extra arbete, säger Thomson.

Bristen på utbildad personal försvårar situationen ytterligare.

– Specialistutbildning inom intensivvård är obefintlig i Malawi. Vi förlitar oss på den introduktion som gavs på lägre nivå i vår utbildning och den erfarenhet vi får allt eftersom tiden går på avdelningen, säger Raphael.

De ser båda fram emot de två veckorna i augusti, då de får studera svensk intensivvård. I Sverige finns en helt annan tillgång till resurser och välutvecklade system och rutiner för vård av svårt sjuka patienter.

– Vi får lära oss hur vården ser ut och kan därigenom bidra till förändring här hemma, säger Thomson. Jag har höga förväntningar inför mötet med svenska sjuksköterskor och läkare, som kommer att lära mig mer om den utrustning de använder och hur de vårdar sina patienter.

Raphael framhåller också de långsiktiga effekterna av ett sådant här möte.

– Dessa veckor kommer att leda till ett starkt samarbete mellan våra länder, vilket gynnar Malawi. Det kommer att leda till en bättre kvalitet på vår intensivvård och en hållbar utveckling av vårt hälsosystem.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Malawiska sjuksköterskor lär sig mer om intensivvård i Stockholm

För första gången under Life Support Foundations utbytesverksamhet besöker två sjuksköterskor från Malawi Sverige. De ska i augusti fördjupa sina kunskaper inom intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Raphael Kazidule och Thomson Mbewe arbetar på Intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. I augusti byter de två veckor av sin vardag mot ett besök i Stockholm. De ska få insikt i den vård som ges vid svenska sjukhus, utbyta idéer och erfarenheter med svenska kolleger och utveckla samarbetet inom intensivvård.

– Raph och Thom valdes av ledningen för Intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth tillsammans med Life Support Foundation, för sitt aktiva och kompetenta sätt att arbeta, säger Dr Tim Baker, CEO verksam i Malawi. De är engagerade i att höja kvaliteten på vården. De har också visat ett stort intresse för våra projekt i landet och en vilja att använda kunskapen från utbytet för att förbättra vården på avdelningen ytterligare.

Sjuksköterskor i Malawi arbetar under utmanande omständigheter. De har ansvar för många svårt sjuka patienter samtidigt som tillgången till medicin, utrustning och personal är bristfällig. Ibland är de hänvisade till sig själva, utan kontakt med seniora kolleger.

– Specialistutbildning inom intensivvård är obefintlig i Malawi. Vi förlitar oss på den introduktion som gavs på lägre nivå i vår utbildning och den erfarenhet vi får allt eftersom tiden går på avdelningen, säger Raphael Kazidule.

I Sverige finns en helt annan tillgång till resurser och välutvecklade system och rutiner för vård av svårt sjuka patienter.

– Detta utbyte är en fantastisk möjlighet för Raph och Thom att få insikt i hur vården organiseras och hur system och rutiner fungerar, säger Tim Baker. Baserat på vårt tidigare arbete med utbyten är förhoppningen att de kommer att få med sig nya idéer och motivation till att förbättra sitt arbete. Utbytet av idéer och kunskap med sjuksköterskor och läkare i Sverige kommer också att bidra till att utveckla Life Support Foundations verksamhet i Malawi.

Under tiden i Stockholm kommer malawierna att gå bredvid sjuksköterskor vid intensivvårdsavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De får delta i diskussioner kring datainsamling, forskning, kvalitetshöjande initiativ och planer för de pågående samarbetsprojekt som finns. De ska också berätta om sitt arbete i Malawi under möten för svensk sjukvårdspersonal.

– Jag hoppas kunna bidra till förändringar inom mitt yrke genom en fördjupad kunskap där jag kan ge vård av högre kvalitet till mina patienter och även utbilda mina kolleger för en bättre vård, säger Thomson Mbewe.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!