Disputation blir startskottet för livräddande projekt i Dar

Tim Baker NY

Tim Bakers doktorsavhandling ”Critical Care in Low Resource Settings – ABC” blir startskottet för att rädda fler mödrars och spädbarns liv i Tanzania. Direkt efter disputationen på fredag den 6 november, startar Life Support Foundation ett tvåårigt projekt i Dar Es Salaam.

Miljontals mödrar och barn i världen dör trots att deras liv skulle gå att rädda med enkla medel. Samtidigt som det satsas stort på förebyggande spädbarns- och mödrahälsovård, råder det brist på akutvård i låginkomstländerna. De främsta hindren är rutiner, tillgång till personal samt utbildning.

Fredag den 6 november disputerar Tim Baker, ordförande i Life Support Foundation och specialist inom anestesivård vid Karolinska Universitetssjukhuset, med doktorsavhandlingen ”Critical Care in Low Resource Settings, vid Karolinska Institutet.

– När jag för tio år sedan arbetade som volontär läkare i Tanzania såg jag att vård av svårt sjuka patienter och anestesi inte prioriterades, trots de enkla insatser som hade räckt. Jag bestämde mig för att börja forska inom detta område, berättar han.

Tillsammans med andra forskare vid Karolinska Institutet och Muhimbili University i Dar es Salaam, har Tim Baker utvecklat metoden ”Vital Signs Directed Therapy”. Enkla tecken visar vilka patienter som löper högre risk för att dö och den korrekta behandlingen av akut sjuka patienter kan initieras. Metoden har visat sig vara framgångsrik i att rädda liv.

Life Support Foundation har beviljats medel från stiftelsen Kavlifonden och startar nu det tvååriga projektet ”Life Support for Mothers and Babies in Dar es Salaam, Tanzania.”

– Syftet med detta arbete är att förbättra vården och rädda mödrars och nyfödda barns liv, och vi drar igång det direkt efter disputationen, säger Tim Baker.

I samarbete med ett stort antal läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och BB Stockholm bedriver Life Support Foundation undervisning, utbyten och forskning i syfte att höja kapaciteten inom akutvården i Tanzania och andra länder. Hittills samarbetar man med 11 olika sjukhus i och omkring Dar es Salaam.

Av Noomi Lind

Disputationen äger rum kl 9.00 på fredag den 6 november i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Var med och rädda liv!
Ge en gåva på bankgiro 502-1456, eller via swish-nummer 1234610804

  • 90 kronor räcker exempelvis till ett USB-minne åt en hälsoarbetare i Tanzania, fulladdat med böcker och material om anestesi och intensivvård.
  • 1000 kronor täcker kostnaderna för en deltagare vid Life Supports träningskurs.

Facebooktwitterlinkedin