“Genom mina nya kunskaper har jag räddat livet på tre mammor”

Tre och en halv liter blod. Så mycket kan en födande mamma förlora på bara fem minuter.
– Genom de nya kunskaper jag fått i aorta-kompression på Life Support Foundations kurs, har jag lyckats hejda svår blödning och rädda livet på tre mammor på väg in till sjukhuset. Det berättar Whisco Zacharia, anestesisjuksköterska och barnmorska på Mnazimoja Hospital, Tanzania.

Han sitter långt fram, lyssnar allvarligt och uppmärksamt och flikar in flera frågor. Men i samspelet med de andra kursdeltagarna under scenarioövningarna bryter leendet ibland fram.

Vi befinner oss på kurs i ABC livräddning på Amana Hospital i Dar es Salaam och under lunchrasten delar Whisco Zacharia, 28 år, med sig av sin historia.

Han berättar om hur svårt det var att se mammor som borde lämna sjukhuset med sina barn i armarna, dö inom loppet av några timmar eller minuter, för att sjukvårdspersonalen saknade tillräckliga kunskaper i akutvård. Varje år dör 7900 mammor i Tanzania i samband med förlossning, varav de flesta genom förblödning.

– Hur kan jag rädda fler mammors och barns liv. Det var den ständiga fråga jag bar på, berättar han.

Whisco insåg att bristen på anestesiläkare och sjuksköterskor var en viktig orsak till den höga mödradödligheten i hans land.

– När komplikationer tillstötte på min avdelning så var det alltid denna kompetens som behövdes. Jag insåg att jag måste vidareutbilda mig.

Numera är han anestesisjuksköterska, men hoppas att han så småningom ska kunna läsa vidare till läkare. Det är andra gången han deltar i Life Support Foundations kurs.

– Att vi får tillämpa det vi lärt oss praktiskt i scenarioövningar, betyder väldigt mycket. Tekniken för att hejda kraftig blödning hos mammor genom att pressa ihop aorta, har jag använt många gånger.

För en tid sedan förlorade han en mamma eftersom alla operationssalar var fulla. Men de tre han lyckats rädda genom att hejda blodflödet i väntan på behandling, gör honom glad.

– Att få se dessa mammor tillsammans med sina barn när de kommer på uppföljning till sjukhuset, känns väldigt bra.

Varje kursdeltagare får med sig ett USB-minne med läromaterial inom anestesi och intensivvård. Detta har han också haft stor nytta av, och delat med sig av det till andra.

– Efter förra kursen bad sjukhusledningen mig också att föreläsa om det jag lärt mig för kollegerna. Jag ser till att sprida vidare kunskapen inom ABC till så många jag bara kan.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Läs mer om kursen på Amana Hospital

Facebooktwitterlinkedin