God Jul och Gott Nytt År

2017 – ett år med många höjdpunkter

Vården har förbättrats och liv har räddats under 2017. Mödradödligheten har minskat med 75 dödsfall per år på sjukhusen i Dar es Salaam under de senaste två åren, enligt lokal statistik.

Eva Shanga är nu färdigutbildad narkosläkare. Att uppmuntra till att satsa på anestesi hör till våra prioriteringar och Eva kommer snart att få sällskap av ytterligare 38 nya specialister på sjukhusen i Tanzania.

En annan höjdpunkt under 2017 var den första nationella konferensen någonsin inom anestesi och intensivvård i Malawi i augusti. Detta var ett viktigt steg i ett land med endast fyra narkosläkare, där mödra- och spädbarnsdödligheten är hög och medellivslängden låg.

Läs hela julbrevet, där vi berättar om vår verksamhet under detta år:

Julbrev 2017 från Life Support Foundation

Seasons Greetings 2017 from Life Support Foundation

 

Facebooktwitterlinkedin