LSF-medarbetare föreläste i ABC på konferens i Tanzania

Undervisning om ABC livräddning var ett välkommet inslag under en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania, där mödradödligheten ännu är hög. På plats fanns LSF:s medarbetare Caroline Hedman, Gunilla Wihlke och Suzan Mbonde som även delade ut information och knöt värdefulla kontakter.

Cirka 1000 deltagare var samlade i Dodoma, Tanzania, i oktober då Tanzanian National Nurse Association höll konferens. Från Life Support Foundation i Sverige deltog Caroline Hedman, barnmorska och Gunilla Wihlke, narkossjuksköterska. På plats var också LSF:s lokala medarbetare Suzan Mbonde, narkossjuksköterska.

– Det var väldigt roligt att komma tillbaka och att få återse flera medarbetare, säger Caroline Hedman, som tidigare medverkat i flera av Life Support Foundations kurser inom ABC i Dar es Salaam.

Vetenskapliga föredrag hölls av sjuksköterskor i hela landet. Ett viktigt tema under konferensen var den höga mödra- och spädbarnsdödligheten i Tanzania. Nationell statistik som presenterades visar på en ökad mödradödlighet, där 556 av 100 000 mammor dör i samband med förlossning. Den vanligaste orsaken är blödning.

– Det uttrycktes en oro över de höga siffrorna och det rådde samstämmighet om att det är hög tid att ta tag i situationen, säger Caroline.

Många av dödsfallen skulle kunna undvikas genom de enkla metoder i ABC livräddning som Life Support Foundation lär ut på sina kurser.

Fyra kortare föredrag i ABC för barn och mödrar hölls och LSF hade även en monterplats där deltagarna kunde göra övningar i neonatal återupplivning på en docka. Checklistor och scheman över Vital Signs Detected Therapy, som LSF utarbetat, fanns också tillgängliga.

– Det fanns ett stort intresse för det vi berättade om och för oss som organisation. Många kom förbi och ville prata eller öva på dockan. Flera har också hört av sig i efterhand och vill ha fortsatt kontakt, berättar Caroline.

Under dagarna i Tanzania besökte Caroline och Gunilla flera sjukhus som Life Support Foundation har samarbete med.

– Känslan när vi gick runt var att sjukhusen genomfört många förbättringar. Bland annat har förlossningsavdelningen på Mwananyamala Hospital fått en egen operationssal, berättar Caroline.
– Däremot råder det fortfarande stora skillnader i landet. På många mindre sjukhus finns stora behov av både material och kunskap. På vissa kliniker finns inte ens återupplivningsmasker för nyfödda.

Förutom att medverka i olika kurser, engagerar sig Caroline och Gunilla i att samla in pengar till LSF. En informationskväll som de höll hos Odd Fellow-föreningen Tre Kronor i Kungsträdgården, ledde till en gåva på 30 000 kronor. Pengar som nu kommer väl till pass i arbetet för att rädda liv.

– Jag känner mig tagen av att inse att det finns så stora behov och att jag är bara en liten, liten kugge i det hela. Men när någon kommer fram och säger: ”Det här var bra, det här behövde jag få veta,” så känns det oerhört bra, avslutar Caroline.

Facebooktwitterlinkedin