Lyckade kurser i vård av svårt sjuka barn

LSF Paediatrics höll under vecka 5 en kurs i akut omhändertagande av svårt sjuka barn och workshops i vård av nyfödda barn på Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. En tydlig undervisning och de praktiska övningarna hör till det som de 36 deltagarna värdesatte mest, visar en utvärdering.

Det var tredje gången som kurser hölls av Life Support Foundation för läkare och sjuksköterskor inom akut barnsjukvård i Tanzania. Behoven är stora. Nästan sex miljoner barn under fem års ålder dör varje år i låginkomstländer, de flesta till följd av behandlingsbara infektionssjukdomar.

Vård som understödjer kroppens vitala funktioner, som tillförsel av syrgas, vätska och blod, är ofta den svagaste länken i resursfattiga hälsosystem. Med ett strukturerat förhållningssätt och träning i akut omhändertagande av barn kan stor skillnad göras trots små ekonomiska medel.

Utvärderingen visar att kursen och efterföljande workshops uppskattades.

”Allt förklarades tydligt och den praktiska delen visades och instruerades väl. Det var lätt att följa,” skriver en av kursdeltagarna.

Till det som värdesattes mest hör de praktiska övningarna inom bland annat positionering av det nyfödda barnet, återupplivning, intubering och hur spridning av infektioner undviks.

Flera kursdeltagare framhöll också att de önskar sig fler och längre kurser.

– Det känns fantastiskt att vårt arbete med akut omhändertagande av barn i Tanzania fortskrider med oförändrad kraft, säger Jonas Ekwall, barnläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är verkligen ett privilegium att få vara med i detta projekt, att tillsammans med kollegorna på Muhimbili fortsätta bygga vidare på och utveckla projektet för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att fler svårt sjuka barn i Tanzania ska överleva.

Läs tidigare artikel

Stöd vårt arbete – bli månadsgivare!

Facebooktwitterlinkedin