Ny handbok ger bredare kunskap i vård av svårt sjuka i Malawi

En andra handbok i vård av svårt sjuka patienter har nu publicerats med stöd av Life Support Foundation. Genom dess information och riktlinjer ska personal vid sjukhus runtom i Malawi rustas för att rädda fler liv. 

Den låga kunskapsnivån bidrar till bristerna inom vården i Malawi. Internet är dyrt i ett land som detta vilket ofta hindrar sjukhuspersonal från att söka information där. 

För att stärka kunskapen mer har nu har en uppföljare tagits fram till den handbok som publicerades 2017, med stöd från Life Support Foundation.

– Handboken är en viktig resurs genom att den ger sjukhuspersonal goda referenspunkter i vården av svårt sjuka patienter. Texten är inte teoribaserad utan syftet är att ge rekommendationer och praktisk vägledning, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre.

Boken har skrivits i samarbete mellan intensivvårdsavdelningarna för barn och vuxna vid Queen Elizabeth Central Hospital. Specialister inom intensivvård har lagt ner stort arbete på redigering av materialet.

– Vi tror att de gemensamma insatserna kommer att öppna upp för bättre samarbete mellan de två avdelningarna, säger Tim Baker.

Den andra handboken, som tryckts i 200 exemplar, innehåller fler ämnen än den första och är mer genomarbetad, för att den ska vara relevant för fler.

Facebooktwitterlinkedin