Reste 150 mil till SATA för att lära sig rädda liv: ”Kunskapen måste nå ut till landsbygden”

– Mammor dör på operationsborden i min region för att akutsnitten görs utan tillräckliga kunskaper i anestesi och hur man hanterar komplikationer. Det säger Philbert John, anestesisjuksköterska på Kagera Regional Hospital, Tanzania. Genom det stöd han fått, har han kunnat resa 150 mil för att delta i SATA-konferensen i Dar es Salaam och lära sig mer om hur man räddar liv.

Philbert John är en av få deltagare som kommit från avlägsen landsbygd till SATA, den årliga konferensen för anestesi och intensivvård i Tanzania. Många saknar ekonomiska resurser för att resa den långa vägen och betala kostnaderna för dagarna på SATA. Life Support Foundation sponsrar därför deltagandet för 10 anestesisjuksköterskor från olika områden av Tanzania.

– Kunskaperna i ABC måste nå ut till sjukhusen och vårdcentralerna i hela landet. Annars kan vi inte minska den höga mödradödligheten i Tanzania, säger Philbert allvarligt.

Life Support Foundation har spelat en aktiv roll i SATA ända sedan starten 2014 och bidrar under konferensen med såväl föreläsningar som läroböcker och USB-minnen fullmatade med material. Det handlar bland annat om hur man prioriterar patienter, i vilken ordning ingreppen görs och hur man med enkla handgrepp får igång andningen eller hejdar svåra blödningar. Under de tre dagarna hålls såväl mer teoretiska pass som praktiska övningar med fokus på hur man räddar liv i samband med förlossning.

Det finns inte en enda anestesiläkare till hands för de 2,6 miljoner invånare som bor i Kagera-regionens åtta distrikt. Själv får Philbert instruera sina kolleger per telefon i hur de ska hantera svåra fall, nu när han är borta.

– Jag har många kolleger som arbetat som anestesisköterskor i över 20 år, men som aldrig fått någon fortbildning och de står många gånger handfallna när kritiska situationer uppstår, berättar han.

Samtidigt är sjukhusen överfulla av patienter, och personalen måste jobba i 24-timmarsskift utan någon tid för vila. Avstånden till sjukhusen och dåliga vägförbindelser är också ett stort problem för många gravida kvinnor.

– Ibland måste männen bära sina fruar den långa vägen till sjukhusen, när det är dags att föda, trots att varje minut är dyrbar när det uppstår komplikationer.

Efter intensiva dagar i Dar es Salaam är Philbert John ivrig att få dela med sig av det han lärt sig till kollegerna i de tretton sjukhusen hemma i hans region. Han brinner också för att kurser i grundläggande akutvård ska kunna hållas där.

– Utan det ekonomiska stöd jag fått hade jag aldrig kunnat delta i SATA-konferensen. Jag har fått värdefulla kunskaper bland annat om hur man stoppar blödningar och återupplivar spädbarn. Nu är det mitt ansvar att förmedla dem vidare.

Var med i vårt arbete för att rädda liv – bli månadsgivare idag

 

Facebooktwitterlinkedin