Sarah Jevrem: “Life Support Foundation räddar liv i Afrika”

I sin krönika i tidningen Sjukhusläkaren skriver Sarah Jevrem om sina intryck av Life Support foundation.

När man vill göra något meningsfullt så hittar man ofta andra som brinner för samma sak. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Något händer med oss när vi besöker nya platser och är med om nya saker. Nyfikenheten vaknar till liv och våra sinnen skärps. Vi upptäcker nya tankar. I dag skall ni tas med till Afrika och Life Support Foundation. En organisation som jag och mina kollegor i Zanzibar-projektet nu är en del av.

Det finns enorma behov och brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka i Afrika. Detta leder bland annat till att mammor och barn dör i samband med förlossning när komplikationer uppstår. Mödra- och barndödligheten är avsevärt mycket vanligare i fattiga länder. Afrika står för hälften av alla avlidna mödrar under 2000-talet. I Sverige är mödradödligheten 4 på 100 000 levande födda barn. I Tanzania är siffran 410 på 100 000 levande födda barn. För varje 1 000 levande födda barn i Tanzania dör 35 och i Sverige är siffran 2,4. Här kan vi vara med och göra stor skillnad!

Life Support Foundation har drivit projektet ”Mothers and Babies in Dar Es Salaa” i Tanzania. Projektet har utbildat personal i hur man hanterar stor blödning hos gravid kvinna, barn utan egenandning och hur man ger säker anestesi i samband med kejsarsnitt. Man har lärt ut vikten av teamarbete mellan barnmorskor, anestesiologer, obstetriker och barnläkare.

Life Support Foundation är en internationellt verksam och oberoende medicinsk stiftelse. Dess syfte är att minska dödlighet till följd av akut livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande, men avgörande livräddande insatser.

Narkosläkaren Tim Baker arbetade som volontär i Peramiho, Tanzania 2005-06. Han bevittnade bristande medicinska resurser i sjukvårdssystemet vid akut livshotande tillstånd. Muhimbili National Hospital, Tanzanias största sjukhus, identifierade samma sak och skickade en förfrågan om hjälp till Karolinska sjukhuset där Tim arbetade 2008. Under hans ledning skrevs ett ”letter-of-intent” 2008 som blev startskottet för stiftelsen Life Support Foundation som bildades 2013. Tim bor och arbetar idag i Malawi tillsammans med sin familj.

Life Support Foundation har expanderat från sitt initiala fokus som var en länk mellan Muhimbili National Hospital och Karolinska. I dag räddar man liv på barn och mödrar genom utbildningsinsatser i bland annat ABC (Airway, Breathing and Circulation). Life Support Foundation håller kurser i Afrika regelbundet och har startat upp ett uppskattat kunskapsutbyte mellan personal i Sverige och Afrika. Man bedriver forskning, donerar medicinsk utrustning och implementerar värdefulla protokoll och checklistor.

Life Support Foundation vidgar ständigt sina perspektiv. Nyligen deltog de i en konferens gällande trauma och intensivvård. Även detta är ett område med växande problematik. Trauma i Afrika dödar mer personer än HIV, malaria och tuberkulos tillsammans.

I Tanzania finns det 43 anestesiologer på en befolkning om 57 miljoner. I Sverige finns 2 400 anestesiologer på en befolkning om 10 miljoner. Resurserna är knappa och utbildningsbehovet stort. Life Support Foundation har bekostat utbildning för en lokal anestesiolog, Eva Shanga, som nu är verksam och arbetar på Temeke Hospital i Dar es Salaam. Life Support har även bjudit över 40 afrikanska läkare och sjuksköterskor till Sverige för att ge dem möjlighet att ta del av sjukvård i välorganiserade länder. Syftet är att visa vår sjukvårdsorganisation, ge dem motivation och förståelse.

Läs hela krönikan i tidningen Sjukhusläkaren

Facebooktwitterlinkedin