Stärkt kompetens inom intensivvård genom retreat i Malawi

“Denna retreat har stärkt mig så att jag kan arbeta effektivt inom intensivvården.”
Det uttryckte en av de 25 deltagarna under två dagars workshop för sjukvårdspersonal i Malawi nu i november. I ett land med enorma utmaningar inom vården av svårt sjuka patienter var detta ett viktigt steg mot en förbättrad vård på det största sjukhuset.

En retreat med workshop för personalen på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi, hölls den 17-18 november. Arrangör var den arbetsgrupp som bildats 2016 för att förbättra våden vid avdelningen och finansiärer var Life Support Foundation och Blantyre-Oslo Surgery Programme.

På Queen Elizabeth finns i dagsläget 1000 sängplatser, varav endast 4 på intensivvårdsavdelningen. För vården där står sjuksköterskor och ACO:s (Anesthetic Clinical Officers) som saknar specialistutbildning inom intensivvård.

De 12 sjuksköterskorna, 6 läkarna och 6 ACO:s som deltog i retreaten som hölls i Game Haven utanför Blantyre, är direkt involverade i det dagliga arbetet med patienter på intensivvårdsavdelningen. Kvaliteten på vården påverkas bland annat av bristande resurser, arbetsmoral, motivation, teamwork och kommunikation.

Syftet med dagarna var att identifiera områden som behöver förbättras och ta fram konkreta planer för kvalitetsförbättringar på intensivvårdsavdelningen och sjukhuset i stort.

– Så mycket kan åstadkommas genom att fokusera på att förbättra rutinerna inom vården på avdelningen, säger Tim Baker, CEO på Life Support Foundation som medverkade.

Deltagarna tillfrågades före retreaten om sina förväntningar och till svaren hörde att se en förbättrad interaktion mellan personalen och konkreta förbättringar inom vården. Främst uttrycktes önskan att hitta lösningar för att säkerställa att det alltid finns fungerande utrustning på avdelningen, framför allt ventilatorer.

”Jag vill att retreaten ska förändra förhållningssättet till patientvård och att goda riktlinjer för vilka patienter som ska erbjudas vård, ska tas fram, skrev en ACO.

En läkare önskade att retreaten skulle förbättra kommunikationen och teamarbetet på intensivvårdsavdelningen.

En implementeringsplan togs fram för den dagliga vården och individer fördelade i tre grupper gjordes ansvariga för de olika delarna i den. Intensivvårdsavdelningens arbetsgrupp kommer att se över planen och samarbeta med de olika teamen för att förbättra vården.

I en utvärdering i slutet av retreaten gavs workshopen snittbetyget 9.0/10. Många uttryckte att de stärkts i sin kompetens och till kommentarerna hör:

”Alla viktiga ämnen som påverkar patientvården bearbetades under retreaten”

”Organisatörerna/ordförande och hela kommitteen var fantastiska ur alla synvinklar”

”Diskussioner och förslag hölls öppna för alla medlemmar. Detta kommer att göra implementeringsprocessen framgångsrik”.

– Vi som arbetat med retreaten är väldigt nöjda och tror att intensivvårdsavdelningen kommer att ta ett stort steg framåt och förbättras om de föreslagna åtgärderna implementeras framgångsrikt, säger Tim Baker.

Facebooktwitterlinkedin