Stöd vårt arbete

Vi behöver ditt stöd för att kunna göra ett framgångsrikt arbete. Hjälp oss att rädda liv genom att bli månadsgivare och vän till Life Support Foundation, eller ge en gåva via bankgiro eller swish. Varje bidrag tas tacksamt emot och är viktigt. Läs mer om hur du blir månadsgivare här

Hur är situationen?

  • Miljontals människor i världen dör av kirurgiskt behandlingsbara tillstånd.
  • Akutvård har prioriterats mycket lågt i Tanzania och andra låginkomstländer.
  • Säker narkos krävs för att kunna utföra en operation, men det råder stor brist på narkosläkare. I Tanzania finns bara 22 på 49 miljoner invånare.
  • Life Support Foundation är den organisation som fokuserar på anestesi (narkos) och intensivvård i låginkomstländer.

IMG_1021 - kopiaVilken vård behövs?

Fri luftväg, säkerställd andning och tillräcklig cirkulation – enkel livräddning för sjuka patienter kan sammanfattas i det klassiska “ABC” – Airway, Breathing, Circulation. Om livräddande insatser av god kvalitet var tillgängliga över hela världen, skulle hundratusentals liv kunna räddas. Och det sker med enkla och tillgängliga metoder – till exempel handgrepp, syrgas och vätskor.

Vad gör mina pengar?

35 kr – En USB-sticka till en hälsoarbetare i Tanzania, full med material om anestesi och intensivvård.
190 kr – En handbok i obstetrisk anestesi till en hälsoarbetare i Tanzania.
1000 kr – Kostnaden för en deltagare på en av Life Support Foundations träningskurser.
2000 kr – Kostnaden för en deltagare på en nationell Anestesikonferens.
38 000 kr – Kostnaden per år för att sponsra utbildningen av en narkosläkare i Tanzania.
80 000 kr – Hela kostnaden för en av Life Support Foundations träningskurser.

För att bli månadsgivare gå in här

Bankgiro: 502-1456,
SWISH: 1234610804

____________________________________________

Vill du veta mer?

friend@lifesupportfoundation.org
Adress:
Bråvallagatan 6
113 36 Stockholm

Organisationsnummer: 802477-9061

Facebookyoutubeinstagram