Strider för bättre anestesi och intensivvård: Statssekreterare Mpoki Ulisubisya till Sverige

Kirurgiskt behandlingsbara tillstånd skördar 16,9 miljoner liv per år. Statssekreteraren och narkosläkaren Mpoki Ulisubisya strider för bättre anestesi och intensivvård globalt. Nästa vecka besöker han Stockholm och SFAI-veckan i Karlstad, inbjuden av Life Support Foundation.

mpoki-kopiaMpoki Ulisubisya, statssekreterare vid hälsodepartementet i Tanzania är en av bara 22 utbildade narkosläkare i ett land med 47 miljoner invånare. Nu strider han för att fler ska få tillgång till den vård som kan rädda miljontals liv. Kirurgiskt behandlingsbara tillstånd skördar 16,9 miljoner liv per år i låginkomstländerna. Och trots att säkra operationer är omöjliga utan tillförlitlig anestesi, är detta område lågprioriterat.

Bara 3,5 procent av alla kirurgiska ingrepp sker i utvecklingsländerna – trots att de står för 90 procent av behovet. Kirurgiskt behandlingsbara tillstånd är de vanligaste dödsorsakerna och vållar miljontals funktionsnedsättningar och skador. Antalet utbildade anestesiläkare är dessutom så gott som obefintligt i många länder, och den tekniska utrustning som behövs saknas ofta.

I en debattartikel i tidningen The Lancet nyligen framhöll Dr Mpoki Ulisubisya, att så länge patienter i utvecklingsländerna saknar tillgång till säker anestesi och intensivvård, så sviker det globala hälsosystemet dem som är i allra störst behov samtidigt som enorma resurser går förlorade.

Statssekreterare Mpoki Ulisubisya har bland annat varit chef för anestesi- och intensivvårdsavdelningen vid Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. Han är också ordförande för Society of Anaesthesiologists of Tanzania (SATA).

Nästa vecka kommer han till Sverige, inbjuden av Life Support Foundation, som är en av få organisationer som arbetar internationellt med anestesi och intensivvård. Bland annat har över 400 läkare och sjuksköterskor utbildats inom anestesi och akut omhändertagande av svårt sjuka patienter, utbyten arrangeras mellan sjukvårdspersonal i Sverige och låginkomstländer och stabila samarbeten byggs upp med sjukhus. Detta arbete beskrivs i det senaste numret av Läkartidningen.

Dr Ulisubisya är huvudtalare i Life Support Foundations symposium om global anestesi under SFAI-veckan i Karlstad (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), på fredag den 23 september kl 10.30-12.00. Under besöket i Sverige möter han också statssekreterare Agneta Karlsson vid Socialdepartementet och Sveriges ambassadör för Global hälsa, Lennart Hjälmåker, vid Utrikesdepartementet. På programmet, den 20 september, står också besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som är ett av de sjukhus som Life Support Foundation samarbetar med sedan många år tillbaka. Mpoki Ulisubisya kommer då att tala under ett seminarium i Nanna Svartz aula kl 12.00-13.00.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Facebooktwitterlinkedin