Uppsats visar på goda effekter av LSF:s utbytesprogram

Life Support Foundations utbytesprogram har lett till att ny kunskap används i arbetet för födande kvinnor och deras barn i Tanzania. Det visar en uppsats med titeln ”Omvårdnad av mödrar och barn inom obstetrik och anestesi i Dar es Salaam,” skriven av LSF:s medarbetare Caroline Hedman, barnmorska på BB Stockholm under våren.

Erfarenheter från ett utbyte i ett höginkomstland kan leda till ökad kunskap om och ge inspiration till förändrad omvårdnad i hemlandet. Genom att få se och uppleva hur vård bedrivs i ett annat land görs erfarenheter som påverkar synen på vården hemma. Det är slutsatsen i Caroline Hedmans examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad, vid Karolinska Institutet.

– Mitt intresse för globalt hälsoutbyte väcktes då jag började engagera mig i Life Support Foundation, berättar Caroline, som medverkat som lärare i flera kurser i akut omhändertagande inom obstetrisk anestesi, i Dar es Salaam, Tanzania.

Varje dag dör mer än 800 kvinnor i världen till följd av graviditet och förlossning. Det motsvarar två jumbojet som skulle krascha varje dag, konstaterar hon i uppsatsens inledning.

Särskilt hög är mödradödligheten i Afrika söder om Sahara. 2015 låg den i Tanzania på 398 döda kvinnor per 100 000 förlossningar och i Malawi 634 per 100 000 förlossningar. I Sverige var siffran 4/100 000 förlossningar samma år

Orsakerna till dödsfallen var bland annat blödning, infektion, oförmåga att hantera komplikationer vid förlossning, preeklampsi och osäkra aborter. För den födande kvinnan kan det vara en skillnad på liv och död om det finns tillgång till personal som är tränad i obstetrisk anestesi och omvårdnad av den allvarligt sjuka modern (WHO 2017).

Deltagarna i LSF:s kurser kan sedan söka ett utbytesprogram om två veckor i Stockholm. I en enkätstudie, där svarsfrekvensen låg på 40 procent, har Caroline samlat läkares, barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av den svenska vården genom utbytet och vad de implementerat i arbetet för födande kvinnor i Tanzania.

De beskrev den svenska omvårdnaden som professionell, engagerad och med ett gott teamarbete. Resultatet visade att deltagarna vid hemkomsten implementerat ny kunskap i sitt arbetssätt till förmån för den födande kvinnan och hennes barn. De använde checklistor, aortakompression samt neonatal återupplivning mer frekvent. De hade fått nya insikter i teamarbete och hur det påverkar vården.

– Flera upplevde att de fått inspiration av att uppleva vården i Sverige och att det var till nytta för arbetet i hemlandet. De önskade att möjligheten till utbyten skulle fortsätta, berättar Caroline Hedman.

Var med och rädda liv, bli månadsgivare idag!

Läs mer om utbytesprogrammet:

Utbytet gav Eva Shanga nycklar i arbetet för bättre intensivvård

Rustade för att rädda små barns liv genom utbyte

Facebooktwitterlinkedin