Livräddande arbete erkänns med priset Månadens Sjuksköterska

De arbetar hårt under mycket svåra förhållanden för att rädda liv, men har inte fått den uppskattning de förtjänar. Nu erkänns deras insatser på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre genom priset Månadens sjuksköterska.

Belastningen är hög på Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre i Malawi. Endast fyra intensivvårdssängar finns till hands för 70 svårt sjuka patienter, vilket innebär att personalen dagligen måste fatta svåra beslut om hur de ska prioritera.

I världens allra fattigaste land bidrar bristen på kvalitativ akutvård till hög mödra- och spädbarnsdödligheten och låg medellivslängden. Det finns totalt bara fyra utbildade narkosläkare och 25 intensivvårdssängar för 17 miljoner invånare.

Life Support Foundation arbetar med olika projekt för att förbättra rutinerna och vården på Queen Elizabeth Central Hospitals intensivvårdsavdelning. Undervisningsseminarier hålls varje vecka och forskning pågår. Checklistor och riktlinjer har tagits fram.

Ett led i att höja arbetsmoralen och kvaliteten på vården, är att personalen får rösta fram Månadens Sjuksköterska, och senare Årets Sjuksköterska. Till kriterierna hör att kunna agera snabbt i nödsituationer, ha god initiativförmåga och visa på kritiskt tänkande, ha god kommunikation med patienter och vårdnadshavare, ge god och aktiv patientvård, uppvisa bra lagledarskap samt ha god medicinsk kunskap och förmåga att lära ut till andra. Först ut att få priset var Raphael Kazidule.

– Detta är ett sätt att erkänna det utmärkta arbete som sjuksköterskor gör på intensivvårdsavdelningen under mycket svåra förhållanden, säger Tim Baker, ordförande i Life Support Foundation och verksam vid sjukhuset. Det ges väldigt lite återkoppling till sjuksköterskor i allmänhet, vilket kan leda till låg moral och fatalistiska attityder.

– Förhoppningsvis kommer projektet Månadens Sjuksköterska bidra till att sjuksköterskorna känner sig uppskattade och involverade i initiativen för bättre teamarbete och höjd kvalitet på vården.

En handbok har också tagits fram av läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, under ledning av Tim Baker. Nursing Handbook innehåller grundläggande information och riktlinjer för att hantera livshotande tillstånd och de gemensamma förhållanden som råder och vårda patienterna på avdelningen.

– Vi hoppas att handboken kommer att öka kunskapen och förbättra praxis på intensivvårdsavdelningen och göra vården tryggare för patienterna, säger Tim Baker.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

 

Facebooktwitterlinkedin